Af Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune (t.v.) og Jacob Lundgaard, direktør i Gate 21
Debatindlægget er oprindeligt bragt i Kommunen d. 9. november 2011.


Nordisk Råd udnævnte den 31. oktober Albertslund Kommune som Årets Nordiske Energikommune. Det skyldes er blandt andet kommunens arbejde med offentlig privat innovation (OPI) på klima- og energiområdet. Albertslund Kommune har nemlig erkendt, at vi sammen er stærkere – det gælder også i klimakampen. OPI er en samarbejdsform, der involverer offentlige aktører, private virksomheder og forskningsinstitutioner. Den konstellation, mener vi, er den rette platform for at udvikle løsninger på dårligt isolerede bygninger, CO2-udslip fra trafikken og en masse andre klimaudfordringer.


Regeringen ønsker mere offentligt privat samarbejde som en løftestang for såvel vækst som klima. Det kan vi – direktør i en OPI-organisation og borgmester i Albertslund Kommune – kun glæde os over. Men vores erfaringer er, at det offentlige private samarbejde for alvor gør en forskel, når der arbejdes innovativt. Det handler altså ikke “blot” om, at pensionskasserne finansierer nye sygehuse og veje. For selvom den slags samarbejder muligvis er en glimrende vækstkatalysator, så løser de langt fra alle problemer.


Vi mangler stadig et billede af, hvordan et CO2-neutralt samfund fungere. Vi har udviklet mange af teknologierne allerede, men vi ved endnu ikke, hvordan de kombineres bedst, og hvad vigtigere er, så mangler vi stadig de rette strukturelle løsninger og samarbejdsformer. Med et ambitiøst mål om at sænke CO2-udledningen med 40% inden 2020 har den nye regering derfor brug for et innovativt løft af dimensioner. Der er brug for OPI i stor målestok.


Innovativ energirenovering
Et oplagt sted at sætte ind med OPI er energirenovering. Bygningsmassen står for en stor del af det samlede energiforbrug og op mod 40 % af den samlede CO2-udledning. Derfor er energikravene til nybyggeri også skærpet markant gennem den seneste årrække. Men selvom vi satser på nye energieffektive boliger, vil der gå mange årtier, før vi har udskiftet den eksisterende boligmasse med nybyggeri. Derfor er Albertslund Kommune ved at udvikle en metode til at energirenovere eksisterende byggerier gennem OPI-samarbejde med en række øvrige parter. Metoden i “Albertslundkonceptet” håber vi kan være med til at udbrede energirenovering af eksisterende byggerier, så vi lokalt og nationalt såvel som internationalt kan tage endnu et vigtigt skridt mod en bæredygtig fremtid.


Energirenovering er også emnet for OPI-projektet Plan C, som Albertslund Kommune er partner i. Derudover deltager kommunen i projektet Formel M, der udvikler nye metoder for bæredygtig transport, projektet “CO2-neutral gadebelysning”, der udvikler nye strømgenererende gadelamper og projektet Carbon 20, der nedbringer virksomhedernes CO2-udslip. Det er eksempler på projekter, der inddrager det private erhvervslivs know-how, forskningens viden samt kommunernes erfaring med energiudfordringerne i det danske samfund.


Lad kommunerne realisere klimastrategien
Men der er behov for bedre betingelser for samarbejde på tværs af de offentlige-private skel. De fleste klimaløsninger kræver samarbejde på et helt andet niveau, end vi er vant til. Derfor skal vi prøve at lægge kunde-leverandør relationen fra os, når det handler om at omstille Danmark til et CO2-neutralt samfund. Der er brug for bedre national opbakning til den kommunalt forankrede innovation. Et første skridt kunne være en national task force, der tilbyder viden og juridiske kompetencer til OPI-samarbejder i Danmark. Et andet skridt kunne være øremærkede midler til OPI-projekter på klima- og energiområdet. Det ville gøre det nemmere for flere kommuner at engagere sig.


Men mens vi venter på bedre rammer, er udviklingen heldigvis allerede i gang. Og det er ikke tilfældigt, at det er i kommunerne den offentlige private innovation spirer. De tre vigtigste kommunale forudsætninger for OPI er:


1. For det første er det i kommunerne, landspolitik omsættes til hverdagsliv. Det er her, at byer, infrastruktur og bygninger planlægges. Bygninger står for 40 % af Danmarks energiforbrug og transport for 33 % – og en stor del af dette forbrug har kommunerne faktisk enten direkte eller indirekte indflydelse på. Med andre ord har den enkelte kommune afgørende indflydelse på, hvor meget danskernes daglige gøren og laden skal belaste vores klima.


2. For det andet arbejdes der i kommunerne tæt sammen med de lokale virksomheder. Den tid er forbi, hvor kommunen blot er en lokal myndighed, virksomhederne kun sjældent er i berøring med. Faktisk agerer mange kommuner i dag som en afgørende katalysator for vækst og grøn udvikling.


3. For det tredje ved kommunerne, hvad der rør sig. Det er kommunen, der træder til, når vejene stopper, kældrene oversvømmes, og bygningerne skal renoveres. Kommunerne ved, hvor skoen trykker, hvad angår energiforbrug, trængsel og klimaskader.


En ambitiøs klimastrategi skal i vores øjne anvise, hvordan der bedst muligt støttes op om den lokale indsats – det vil sige den, der foregår i kommunerne. Lige nu arbejder de danske kommuner mere ambitiøst med klimaløsninger end nogensinde før. Det momentum bør udnyttes – derfor håber vi, den kommende klimastrategi vil støtte kommunernes udviklingsarbejde som den motor, der bringer os i mål med de 40 % CO2-reduktion i 2020.


Danmark som forgangsland
Det er for os indlysende, at kommunerne står som helt centrale aktører i Danmarks grønne vækststrategi. Men det er også indlysende, at den enkelte kommune ikke kan løse klimaproblemet på egen hånd. Derfor har Albertslund Kommune valgt at satse benhårdt på innovativt samarbejde på klima- og energiområdet. I dag samarbejder kommunen med ni andre kommuner i seks OPI-projekter i Gate 21. Og flere er på vej. Energirenoveringer, bæredygtig infrastruktur og ambitiøs integrering af vedvarende energi er blandt de indsatsområder, hvor vi kan gøre en stor forskel inden for det næste årti.


Der er brug for politisk opbakning til kommunernes OPI-samarbejde, så ét vellykket forsøg i en enkelt kommune efterfølgende kan implementeres bredt. Grøn innovation betaler sig – det handler om at udvikle nye løsninger, der skaber bedre muligheder og store energibesparelser for de samme penge.


Albertslund Kommune blev Nordisk Råds Nordisk Energikommune 2011 på grund af Albertslundkonceptet. Men vores reelle håb er, at hele Danmark en dag bliver forgangsland for grøn udvikling. Det er da et mål, det betaler sig at samarbejde for.


Fakta:
Jacob Lundgaard er direktør i Gate 21, der er et partnerskab mellem en række kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner. I innovative samarbejder udvikler partnerkredsen nye løsninger i stor skala på kommunernes klimamæssige udfordringer. Gate 21 blev stiftet i 2009.


Steen Christiansen er borgmester i Albertslund Kommune og næstformand i Gate 21’s bestyrelse. Fra 2002-2009 var han formand for Miljø- og Planudvalget. Med samarbejdsprojektet Albertslundkonceptet er Albertslund Kommune nomineret til at blive Nordisk Energi Kommune 2011, som er en pris Nordisk Råd har etableret for at skabe et udstillingsvindue for lokale nordiske energiløsninger.


Læs også:


Kommuner går sammen om bæredygtig byfortætning


Glade borgere i grønne bymiljøer – lavere energiforbrug, mindre forurening og færre regnvandsoversvømmelser i bymidten. Fire kommuner og Henning Larsen Architechts har sammen udviklet nyt Gate 21-projekt, der skal gøre drømmen vil virkelighed
Læs artiklen her >>


Netværk skaber grøn forandring i kommunerne


Offentligt privat samarbejde har mange ansigter. Et af dem er klimanetværk mellem kommuner og lokale virksomheder. De gør kommunerne til katalysatorer for grøn udvikling – og potentialet er stort, lyder det fra netværksekspert
Læs artiklen her >>