ECOMM-konferencen samler omkring 300 eksperter fra offentlige myndigheder og private firmaer, som arbejder med Mobility Management. I slutningen af maj 2013 var Formel M-teamet til konferencen og tog masser af inspiration med hjem. Samtidig præsenterede Anja Puggaard fra Grønt Mobilitetskontor Formel Ms resultater og aktiviteter. 

Under konferencens tema ”Smart choices require easy access – making sustainable transport a part of every day life” blev der præsenteret et væld af idéer, værktøjer, cases og trends. Her er et udpluk:

Er din mobilitetsplan til guld eller bronze?
Tre koncepter giver mulighed for at certificere eller benchmarke mobilitetsplaner:

• Quest

• Advance

• Ecomobility Shift

Quest og Advance er to koncepter, der beskriver en proces, hvor mobilitetsplanen vurderes og gives et kvalitetsløft af en ekstern facilitator og auditør. Formålet er at få en kvalitetsvurdering af planen for eksempel ved at sikre sammenhæng mellem mål og tiltag, sikre interessentinvolvering m.m.

Ecomobility Shift adskiller sig fra de to øvrige koncepter, idet værktøjet består af 20 indikatorer, som mobilitetsplanen kan benchmarkes op imod. 


Europæisk temauge om bæredygtig mobilitet i uge 38, 2013
Den årligt tilbagevendende begivenhed European Mobility Week ligger i år d. 16.-22. september. I 2012 deltog 2.158 byer i 39 forskellige lande – både i og uden for EU. Byerne vælger i denne uge at sætte særlig fokus på bæredygtig mobilitet med kampagner, lokale begivenheder for borgerne og tilbud, som støtter op om et grønnere transportvalg. Særligt østrigerne har taget idéen til sig med over 500 deltagende byer i 2012.

Du kan læse mere om European Mobility Week her: www.mobilityweek.eu/home/

I år er der udviklet en sjov video om gevinsten ved at bruge bilen mindre under sloganet ”Do The Right Mix.” Kampagnen er ligeledes EU-støttet og ligger derfor frit tilgængeligt på hjemmesiden. Formel M har søgt penge til oversættelsen af den engelske video til brug for vores partnerkommuner i september.


IT og spil reducerer bilkørsel i myldretid 
IT og spil kan også anvendes til at motivere medarbejdernes eller borgernes deltagelse i mobilitetstiltag. De to projekter, som blev præsenteret på ECOMM-konferencen, var det hollandske ”From5to4” og det svenske ”Commutegreener.” I From5to4 reducerede deltagerne i projektet deres bilkørsel i myldretiden med 27 procent i Eindhoven.


From5To4 er et enkelt og sjovt spil, hvor medarbejderens daglige transport til arbejde følges, og der konkurreres mellem teams på private og offentlige virksomheder. Medarbejderen får løbende information om, hvor mange penge de sparer med mere bæredygtige transportmidler, og hvor mange kalorier de forbrænder ved at tage cykel eller gå, ligesom de deltager i konkurrencer. I gennemsnit blev bilkørslen pr. deltager reduceret med 6,3 km og antallet af kørte kilometer med cykel blev øget med 5,8 km pr. deltager. Fem hold med i alt 52 deltagere deltog i Eindhoven fordelt på private og offentlige virksomheder. De gode erfaringer i From5to4 bringes nu videre til yderligere fem EU-lande. Se mere på engelsk her: van5naar4.nl/ 

”Commutegreener” er udviklet af VOLVO Group, som har en interesse i, at deres medarbejdere kan komme bæredygtigt til arbejde på deres virksomheder i hele verden samt at udvikle deres forretningsområde inden for kollektiv transport. Commutegreener minder i høj grad om From5To4, men er individbåret og understøttet af sociale medier som Facebook og smart phones.

Fakta om ECOMM:

• European Conference on Mobility Management er en årligt tilbagevendende konference om Mobility Management, som planlægges af European Platform on Mobility Management – EPOMM.

• EPOMM har 21 europæiske lande som medlemmer. Danmark er endnu ikke medlem. Som medlem får man en række fordele i form af eksempelvis adgang til evalueringsværktøjer, videndeling og politisk indflydelse.

• EPOMMs hjemmeside indeholder udover en oversigt over projekter i medlemslandende også værktøjer, inspirationskataloger og nyhedsbreve om Mobility Management. Læs mere her: www.epomm.eu/index.php