Af Signe Munch-Pedersen

Bag konferencen står EU Life+ projektet Carbon 20, Green Cities og Kommunernes Landsforening. Gate 21 er konferencepartner.

"Kommunerne har svært ved at nå de lokale klimamålsætninger uden at inddrage de lokale virksomheder. Udfordringen er imidlertid, at kommunerne mangler lovhjemmel eller konkrete metoder til at samarbejde med virksomheder om CO2-besparelser. Konferencens formål er derfor at dele de nyeste erfaringer med offentlig-private partnerskaber, der fremmer en bæredygtig vækst," udtaler Peter Thiele (S), der er formand for miljøsamarbejdet Green Cities og blandt arrangørerne af konferencen.

Ved konferencen fremlægger partnerskabsprojektet Carbon 20 en model for, hvordan kommuner og virksomheder kan samarbejde om energibesparelser. Fra 2010-2013 har Green Cities-kommunerne, Næstved Kommune, KL, Aalborg Universitet og en række energirådgivere samarbejdet med over 100 mindre virksomheder om reduktion af CO2. Virksomhederne har i gennemsnit sparet 22 procent CO2 i projektets løbetid.

"Projektet viser, at der er store klimaperspektiver i at lade kommunen spille en mere proaktiv rolle i forhold til energibesparelser virksomhederne," siger Peter Thiele. 

Praktiske erfaringer fra ind- og udland
Ved konferencen møder deltagerne i alt ni danske og ét hollandsk partnerskabsprojekt, der arbejder med at skabe grønne jobs og en mere effektiv anvendelse af ressourcer. Et af dem er partnerskabsorganisationen Gate 21, der har succes med at understøtte offentlig-private innovationsprojekter, der har til formål at finde nye løsninger på kommunernes klimaudfordringer.

"Hvis vi for alvor skal accelerere den grønne omstilling, er vi nødt til udvikle nye samarbejdsrelationer og partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor. Og vi skal sikre os, at omstillingen går hånd i hånd med erhvervsudviklingen, ellers når vi ikke i mål. Gate 21 har en række bud på, hvordan de nye samarbejder kan tage form. Og jeg glæder mig til at udveksle erfaringer med lokale partnerskaber fra ind- og udland på konferencen" siger Gate 21’s direktør Poul Erik Lauridsen. 

Se programmet for konferencen her.

Om konferencen

  • Grøn omstilling gennem partnerskaber afvikles d. 15. november 2013 kl. 9.30-22.00 i Street Mekka i København.
  • Sidste frist for tilmelding er 8. november 2013.
  • Der er plads til 160 deltagere.
  • Deltagergebyret er 750 kr., der dækker konference, middag og award show.