Under temaet ”Nye veje til grønne løsninger” inviterer Green Cities til konference i København om, hvordan kommunerne og deres samarbejdspartnere kan lade sig inspirere af antropologiske metoder og blide skub – ”nudging” – til at udvikle bæredygtige løsninger på de udfordringer, der er på klima- og miljøområdet.


”Målet med konferencen er at give politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne mulighed for at netværke og sammen udvikle nye ideer til grønne løsninger,” fortæller Lene Bjerg Kristensen, Center for Miljø i Københavns Kommune, som er projektleder på konferencen. Hun tilføjer: ”Og vi vil også invitere kommunernes samarbejdspartnere i organisationer og virksomheder til at tage del i konferencen og idéudviklingen.”


Formiddagen byder på oplæg fra Syddansk Universitet og fra antropologerne.com om de nyeste metoder til forandring til mere miljørigtig praksis hos borgere, virksomheder og kommuner. Eftermiddagen forløber med fem paralelle sessioner med hver sit tema, hvor deltagerne har mulighed for at diskutere og udveksle ideer og erfaringer.


Temaerne for sessionerne er offentlig-private og tværfaglige samarbejder, grøn vækst i lokalsamfundet, grøn mobilitet og økologisk mad.


Konferencen bliver afholdt kort efter, at Green Cities’ seks medlemskommuner forventes at underskrive en ny samarbejdsaftale, der således er med til at sætte samarbejde og fornyelse højt på konferencens dagsorden.


Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om konferencen kontakt Lene Bjerg Kristensen, lebjer@tmf.kk.dk eller 3366 5857

Tilmelding

For tilmelding og yderligere information om konferencen se: www.greencities.dk/konference2012