Transportøkonomisk forening (TØF) i samarbejde med Forbrugerrådet og Wilke A/S afholder konferencen:


Passagerernes stemme i den kollektive trafik

Torsdag d. 5. december 2013 kl. 9.30 – 15.45
Sted: Rambøll, Hannemanns Alle 53, 2300 København S

Konferencen omhandler passagerernes holdning til rejsen med bus, tog og metro med fokus på to metoder til bedre viden herom:
– at spørge passagererne om deres mening
– at gennemføre sammenhængende målinger af tilfredshed og omdømme

Pris:
Arrangementet er gratis for TØF’s medlemmer og alle medlemmer er velkomne – tilmelding er nødvendig.