Medlemmer af TØF og ITS Danmark inviteres til medlemsmøde om Trænselskommissionens anbefalinger.

Torsdag d. 19. december kl. 9.30 – 13.30

Sted: Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

Formand Leo Larsen, Trængselskommissionen, og formand Michael Svane, TØF, fortæller om Trængselskommissionens arbejde og anbefalinger.

Derefter vil der være et foredrag om road pricing ved lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet, medlem af ITS Danmark og Trængselskommissionen.

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af TØF og ITS Danmark.