Koordinering af klimasikringsopgaver

Stormflod og voldsom regn bliver mere almindelig på grund af klimaforandringerne. Der er derfor brug for en meget omfattende indsats for at mindske risikoen for oversvømmelser, og her spiller kommuner og forsyningsselskaber en meget vigtig rolle.

En række spørgsmål om den fremtidige indsats hos kommuner og forsyningen presser sig på.

  • Hvordan sikrer man, at de klimatilpasningsopgaver, som med fordel kan løftes og koordineres på tværs af kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører, understøttes bedst muligt på tværs af hele Sjælland og øerne?
  • Hvor bevæger klimatilpasning sig hen, hvilke konkrete behov er det væsentligt at dække om f.eks. 4-5 år – og hvordan skal det så gøres?
  • Hvor er der brug for et tættere samarbejde?
  • Hvornår står vi med komplekse udfordringer, hvor vi ikke kender løsningen på forhånd og hvor forskeren, praktikeren og brugeren kan bidrage med en del af løsningen?
  • Hvordan kan eksisterende og nye netværk understøtte disse opgaver, og hvilke byggeklodser kunne der være i en fremtidig indsats, der gerne skal være enkel og effektiv, og dække begge regioner på Sjælland?

Dette er spørgsmål, som en række centrale aktører på Sjælland og øer arbejder på.

Gate 21 har efter ønske fra en række centrale aktører bidraget til den igangværende proces med at få koordineret den fremtidige indsats. Det har Gate 21 gjort ved at undersøge kommunernes og forsyningernes behov og ønsker, og ved at komme med et konkret forslag til fremtidig organisering på området. Undersøgelsen og forslaget kan ses nederst på siden her.

Gate 21 er nu med i en styregruppe og en projektgruppe for det fremtidige samarbejde om klimatilpasning på Sjælland og øer. Et første skridt i dette forventes at blive en udvidelse af KLIKOVAND til at omfatte hele Sjælland og øer.

Klimatilpasningsopgaver på Sjælland og øer

Forslag til understøttelse af klimatilpasningsopgaver

Kontakt

Flemming Jørgensen, fje@gate21.dk