Flere partnerkommuner i Plan C vil i den kommende tid blive involveret i en afprøvning af kursuskonceptet Energirigtig Drift. Konceptet er udviklet af Københavns Kommune og Teknologisk Institut, der begge er Plan C partnere.

Konceptet omfatter et endags-kursus for driftspersonale om energirigtig drift af tekniske anlæg i bygninger, en lommeguide og en app til smartphones. Når kursusdeltagerne i hverdagen står overfor energimæssige problematikker om eksempelvis indeklima, ventilation, varmeanlæg, vandforbrug og belysning, kan de bruge lommebogen og app’en som opslagsværk. Københavns Kommunes arbejde med selve lommeguiden er samtidig en del af Plan Cs arbejde med et uddannelseskoncept for servicepersonale.(Foto: Københavns Kommune)

Stort ønske om energirigtig kompetenceløft hos driftspersonale
I Plan C har en undersøgelse om styring, drift og adfærd i forhold til kommunale bygninger netop vist, at driftspersonalet ønsker et energimæssigt kompetenceløft.

“Vi så i kortlægningsrapporten, at kommunens servicemedarbejdere har et stort ønske om at blive bedre til at styre bygningers energiforbrug. Københavns Kommunes kursuskoncept er et godt bud på at udfylde det behov hos driftspersonalet,” forklarer Petra Andersen, projektkonsulent i Plan C.

Tekniske serviceledere, energimedarbejdere og andre nøglepersoner i de involverede kommuner vil afprøve kursuskonceptet og evaluere, om kurset i lighed med Københavns Kommune kan give store energibesparelser hos dem.

Kursuskoncept giver dokumenterede energibesparelser
Kursuskonceptet Energirigtig Drift har været udbudt i Københavns Kommune siden 2009, og de ca. 400 kursusdeltagere har gennemsnitligt opnået besparelser på fem procent af energiforbruget i de bygninger, de servicerer.

“Med en kursuspris på kr. 1.500,- er tilbagebetalingstiden på kommunens investering i driftspersonalets uddannelse under ét år,” forklarer Henrik Christoffersen, Proces- og Innovationskonsulent i Københavns Kommune. Flere deltagere har sparet i nærheden af kr. 100.000 årligt på bl.a. at justere de tekniske installationer korrekt i bygningen.

Københavns Kommune har udviklet kursuskonceptet i projektet Energirigtig Drift i samarbejde med Teknologisk Institut. Siden 2009 er konceptet blevet evalueret og tilrettet, så det målretter sig endnu mere driftspersonalet i specifikke bygninger, som eksempelvis daginstitutioner, kulturinstitutioner, kontorer og idrætsfaciliteter. Kurserne afholdes af Teknologisk Institut.