“LED-projektet er et godt eksempel på et partnersamarbejde, hvor en partner kommer med en ide, og hvor projektgruppen så undersøger, hvilke andre partnere, der har lyst til at være med på opgaven. Og fordi opgaven lå i regi af Plan C, havde vi nogle økonomiske rammer, der tillod os at bringe nye teknologier og viden sammen i en helt speciel løsning”, siger Signe Bang Korsnes, arkitekt i Københavns Ejendomme, Københavns Kommune.


Københavns Ejendomme er i gang med at renovere et antal skoler og ønsker sig eksempler og inspiration på blandt andet nye typer belysning i klasselokaler. Grøndalsvængets Skole blev valgt som case, fordi der er behov for at renovere belysningen og fordi ledelsen var interesseret i at afprøve en LED løsning. En række Plan C partnere gik sammen om opgaven og bød ind med hver deres specialviden. Igennem forløbet er der dels skabt en helt ny model for belysning i et klasselokale, og dels har en række af partnerne fået konkret viden om, hvordan deres teknologi kan anvendes.


“DTU kom med nogle ideer om, hvordan indlæring og koncentration afhang af belysningen. Dem tog vi med ind i løsningen og DTU fik mulighed for at teste eleverne og dermed få afprøvet deres ideer. Philips og Schneider kom med produkter og teknikken og fordi vi satte det sammen på en ny måde, fik de også nye erfaringer med brugbarheden af deres teknologier”, siger Signe Bang Korsnes, og fortsætter ”Et andet eksempel er COWI, som har bidraget til selve lysdesignet. De fik mulighed for at afprøve nye ideer og fik samtidig ny viden om kombinationen af ny teknologi og effekten af den nye belysning på elevernes komfort og indlæring”.


Københavns Kommune havde ønsket sig et eksempel på en ny type belysning i klasselokaler. Med LED-projektet i 6V på Grøndalsvængets Skole har kommunen nu fået både ny sensorstyret loftsbelysning og individuelle LED-bordlamper til eleverne, som skaber kontraster mellem lys og mørke. Det bidrager til mere ro og koncentration, når der undervises med brug af smartboards. Begge dele har i følge eleverne været med til at give dem en ny og bedre skoledag.Partnere: COWI, DTU, Københavns Kommune, Philips, Schneider Electric


For flere oplysninger, kontakt:
Projektleder i Plan C, Per Boesgaard, per.boesgaard@gate21.dk