En bæredygtig mobilitetsplan reducerer CO2-udledningen og forener det gode byliv med mobilitet. Illustration: Allerød Kommune.

Af Helle Bygholm
 

Kurset ”Bæredygtig mobilitetsplanlægning i byer” giver dig over 4 kursusgange i løbet af 2014 viden og værktøjer til at udvikle en mobilitetsplan for din kommune. Du får mulighed for at udvikle en mobilitetsplan, hvor bæredygtighed, mobilitet og det gode byliv kombineres. Kurset bygger på danske og europæiske erfaringer med mobilitetsplanlægning og udfordrer gængse normer ved at lægge vægt på tværfagligt samarbejde, inddragelse og innovation. 
 
15 kommuner har mulighed for at deltage i kurset, og der er stadig et par ledige pladser, så slå til nu. Første kursusgang er tirsdag den 4. marts kl. 10-16, hvor der vil blive arbejdet med den interne forankring af mobilitetsplanen. De næste kursusdage vil ligge i april, juni og september. 
Kurset er en del af EU-projektet ENDURANCE. Du kan læse mere om kurset her.
 
”Bæredygtig mobilitetsplanlægning i byer” henvender sig til dig, der arbejder som byplanlægger og/eller trafikplanlægger i din kommune. Det er gratis at deltage ved bindende tilmelding. Tilmelding er efter først-til-mølle princippet til Anja Puggaard, Gate 21 på anja.puggaard@gate21.dk.