Lejre Kommune vil engagere borgerne i nyt Living Lab

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs vil forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

For Lejre Kommune er omstillingen af landsbyen et helt centralt tema i deres klimaplan og udgangspunktet er, at alle skal være med til at skabe og tage ansvar for velfærden og bæredygtigheden. Og der er brug for handling, for mobiliteten står for halvdelen af den lokale co2-udledning – både når det gælder overgangen til el-biler, erstatning af bilture på benzin og diesel med cykelture og kollektiv transport samt mulighederne for reduktion af transportbehovet generelt.

Erfaringer med Mobility Management i eksempelvis Moving People peger på, at reel omstilling på mobilitetsområdet kræver konkrete forløb, hvor borgere tester alternativer til deres nuværende transport i dagligdagen og får konkrete erfaringer med fordele og ulemper, før de reelt skifter transportvaner. Derfor har Lejre valgt at bruge Living Labs til at sætte handling bag ambitionerne.

 

Forventede resultater

  • Skabe et Living Lab, der engagerer og viser løsninger
    Casen vil udvikle et Living Labs med konkrete 1:1 løsninger, der viser fremtidens bæredygtige mobilitetsløsninger. Det er også en platform, hvor udbyderne i praksis kan teste deres løsninger.
  • Samle viden og erfaringer
    En stor del af arbejdet i casen går på at samle erfaringer, så man blandt andet kan bruge resultaterne til at fremme en øget bevidsthed om bæredygtige rejser blandt borgerne.
  • Skalere resultater til relevante målgrupper
    Casen vil formidle alle relevante resultater og løsninger, der kan skaleres til andre landsbyer og dermed understøtte den grønne omstilling af mobilitetsvaner.

 

”For Lejre er den grønne omstilling af landsbyen et helt centralt tema. Udgangspunktet er, at alle skal være med til at skabe og tage ansvar for velfærden og bæredygtigheden – og der er brug for handling nu. Derfor har vi valgt at arbejde med Living Labs, da tidligere erfaringer peger på, at reel omstilling på mobilitetsområdet kræver konkrete forløb, hvor borgerne er med til at skabe og eje de løsninger der skal virke for dem. En opgave er at få borgerne til at gribe bolden.”

Projektleder i Lejre Kommune: Bjørn Henrichsen, udvikling af landsbyer og småbyer, planafdeling.

Projektet er støttet af:

PARTNER

Lejre Kommune