Lessor gør allerede rigtig meget for miljøet:


“Allerede da vi i 1995 byggede nyt hovedkontor i Allerød, var vores tanker på økologi og energibesparende installationer. Derfor valgte vi at dække vores vandforbrug udelukkende med regnvand. Vi etablerede også jordvarme som eneste varmeforsyning. Siden da er der sket en stor udvikling indenfor ressourceanvendelse,” fortæller Steen Bjerge fra Lessor:


Med partnerskabet vil Lessor gerne gøre endnu mere, forklarer Steen Bjerge:


“Selvom vi allerede for 16 år siden foretog flere klimavenlige investeringer, vil vi gerne undersøge om vi med anvendelse af ny teknologi og viden, kan bidrage yderlige.”


Læs mere om Lessor på deres hjemmeside.