Foto: Torben Eskerød, Cenario

 

Af Bjarne Bonné og Signe Munch-Pedersen

Snart vil der lyde et dybt suk fra de pendlere, der dagligt kører til en virksomhed ved den københavnske Motorring 3. Gravearbejdet til den letbane, der skal løbe fra Ishøj til Lyngby, er nemlig så småt gået i gang. Og mange pendlere og virksomheder vil spekulere på, hvad byggeriet betyder for deres daglige rejse og varetransport.  

Virksomhederne og deres ansatte kan imidlertid se frem til at få god hjælp og støtte fra projektet ’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder,’ der fra september 2015 tilbyder virksomheder  i 11 erhvervsområder at bruge letbane-byggeriet som en anledning til at fremme nye, bæredygtige transportvaner. Bag projektet står Gate 21 og Ringbysamarbejdet, som består af 10 kommuner og Region Hovedstaden.  

”Med Smart Mobilitet-projektet ønsker vi at samarbejde med virksomhederne i Ringbyens erhvervsområder for at skabe så attraktive forhold som muligt, både mens arbejdet med letbanen står på, og når letbanen står færdig,” siger Bo Rasmussen, formand for programstyregruppen for Ringbysamarbejdet.

Testlab for nye transportløsninger
’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder’ skal styrke effektiv og grøn mobilitet under byggeriet af letbanen og på sigt bidrage til at øge antallet af passagerer i den kollektive trafik.

Projektet tilbyder virksomhederne at kortlægge medarbejdernes pendlervaner under byggeriet. Herefter vil projektet tilbyde virksomhederne hjælp til at informere pendlerne om de eksisterende muligheder for at bruge bus, samkørsel og cykling, frem for bil. Endelig vil projektet involvere virksomheder og ansatte i udvikling og test af nye, innovative transportløsninger.

Bygger på erfaringer fra Formel M
’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder’ bygger videre på erfaringer fra Gate 21-projektet Formel M, hvor Grønt Mobilitetskontor samarbejdede med tre hospitaler, 10 kommuner, 70 virksomheder og to regioner om at fremme grøn medarbejdertransport. I projektperioden faldt antallet af ture, der foregik med bil med ni procent, mens antallet af ture med cykel steg med 14 procent. Antallet af ture med bus, tog eller metro steg med 67 procent.

 

________________________________________________________________


Om Ringbysamarbejdet
Ringbysamarbejdet er et dialogprojekt mellem Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommuner, Region Hovedstaden samt Naturstyrelsen og Transportministeriet.  

Ringbysamarbejdets mål er at arbejde med strategisk by- og erhvervsudvikling i Ringbyen, hvor blandt andet grøn og effektiv mobilitet er et af fokusområderne.

Ringbyen dækker over et cirka 30 kilometer langt byområde – fra Ishøj i syd til Lyngby i nord.  

Læs mere om Ringbysamarbejdet på www.ringtre.dk