LINC

Projektet LINC er det største projekt med selvkørende shuttles i Danmark, der samler aktører på tværs af kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner for at teste selvkørende shuttles i et naturligt miljø.

Hovedformålet er innovativt at videreudvikle det kollektive busprodukt. Gennem test af selvkørende shuttles med passagerer kan projektet indsamle drifts- og brugererfaringer samt udvikle intelligente og dynamiske busservices, som kan løse ”first-/last-mile”-udfordringen i den kollektive transport og forberede fremtidens byplanlæggere til selvkørende shuttles. Tests foregår på DTU Campus i Lyngby og demonstrationer i Albertslund og Hersted Industripark.

Målet er ”liveability”

LINC-projektet skal samtidig afdække, hvordan den fysiske og digitale infrastruktur i byerne kan indrettes, så den er parat til at håndtere fremtidens selvkørende shuttles på vejene.

Det giver byplanlæggere bedre muligheder for at skabe byer for mennesker – eller ”liveable cities” – som er gode at bo i, da de selvkørende shuttles blandt andet er støjsvage, kører på el og derfor ikke udleder partikler eller CO2. I projektet kigges der ind i to byudviklingsområder: Hersted Industripark og Gladsaxe Erhvervsby.

De udvalgte testområder ligger i et af Danmarks største byudviklingsområder, hvor Hovedstadens Letbane bliver anlagt i perioden 2018-2025. Den 28 kilometer lange letbanen kører igennem i alt ti kommuner.

Selvkørende shuttles kan øge letbanens rækkevidde

Ved at forbinde de selvkørende shuttles til kollektive trafikknudepunkter, som for eksempel stationerne langs den kommende letbane, er det muligt at skabe mere fleksible transportløsninger, der bringer passagererne tættere på deres rejsemål.

Gode forbindelser til anden kollektiv transport reducerer passagerernes samlede rejsetid og gør det attraktivt for flere mennesker at benytte grønne og kollektive transportformer i fremtiden. Samtidig har de selvkørende shuttles potentiale til at fremme letbanens rækkevidde. Ved at skabe god sammenhæng mellem letbanen og shuttles, som i fremtiden skal betjene de 29 kommende letbanestationer, kan projektet bidrage til letbanens succes.

Potentialet ved at lade selvkørende shuttles indgå som et led i letbanens samlede mobilitetskæde er stort. Der er dog flere forhindringer, der skal overvindes – og det er netop dem, som projektet skal hjælpe med at identificere og løse. Men når det er sket, vil fordelene ved de selvkørende el-shuttles være store:

  • forbedret vejsikkerhed,
  • mere effektiv udnyttelse af vejene,
  • mindre parkeringsbehov,
  • større bæredygtighed,
  • lavere omkostninger og
  • bedre fleksibilitet for pendlerne.

Læs mere om LINC på projektets egen hjemmeside.

Læs mere om projektet på UIA’s officielle hjemmeside.

 

FAKTA

Partnere

Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, Nobina Danmark A/S, IBM Danmark ApS, DTU, Roskilde Universitet og Gate 21.

Finansiering

Budgettet er 31,4 millioner kroner, og projektet er finansieret af partnerkredsen og EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA), som støtter projektet med 25 millioner kroner.

Varighed

Marts 2018 – februar 2021.

Projektleder

Gate 21

Mere information

Kenneth Jørgensen – seniorprojektleder, LINC.

LINC

LINC hed tidligere TUPPAC – Transforming Urban Planning Providing Autonomous Collective Mobility

“First-/last-mile”

Transport fra passagerens bopæl til nærmeste station/busstoppested – og videre fra sidste station/stoppested på rejsen til passagerens endelige rejsemål – og hjem igen i modsat retning.