LIVING LABS

Gate 21 har skabt markante resultater og international opsigt med DOLL Living Lab. Her testes og demonstreres de nyeste løsninger inden for udendørsbelysning med LED-teknologi, intelligent styring og integration af Smart City-teknologi, sensorer og wifi, der giver nye muligheder for at forbedre og effektivisere kommunernes service over for borgere og virksomheder.

Gate 21 undersøger løbende mulighederne for at etablere andre Living Labs i tæt dialog med partnerkredsen. Målet er at etablere en række Living Labs, der tilsammen kan bidrage til at profilere Greater Copenhagen som en førende region i verden inden for udvikling, test og demonstration af grønne teknologier og løsninger. Gate 21 Living Labs skal således placere sig på højt internationalt niveau. De enkelte Living Labs vil være forskellige i opbygning, men deler en række fælles træk, idet et væsentligt udsnit af de bedste løsninger på markedet inden for et givet fagligt område samles inden for et afgrænset geografisk område og indeholder:

  • Storskala showroom og besøgstjeneste
  • Innovation og matchmaking
  • Test og validering
  • Beslutningsstøtte og kompetenceudvikling
  • Profilering og internationalisering

Gate 21 vil bidrage med at etablere, koordinere og profilere Living Lab-aktiviteterne og samarbejde med centrale aktører og partnere samt eksisterende initiativer.

I et tæt samarbejde med partnerkredsen vil Gate 21 arbejde målrettet for at skabe resultater med Living Labs inden for rammerne af den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) for Region Hovedstaden og andre væsentlige strategier i Greater Copenhagen. For at sikre en stærk forankring tilstræbes det, at Living Labs placeres bredt inden for Greater Copenhagen-geografien og kobles sammen på tværs, sådan at der bliver én indgang til mange Living Labs. Dermed understøttes det, at regionen samlet kan markedsføre sig som førende inden for grøn omstilling på en række felter.

Gate 21 afsøger sammen med sin partnerkreds ­løbende mulighederne for udviklingen af nye ­Living Labs i Greater Copenhagen. Kortet her ­viser ­eksempler på nuværende, kommende og mulige ­Living Labs for grøn omstilling og vækst.