LIVING LABS

Rundtom i danske byer udskiftes i disse år flere ­hundrede tusinde lysarmaturer i byrummet til LED-lys. Det sker som følge af nye EU-regler, der kræver, at kommunerne udfaser lyskilder med kviksølv.Heldig­vis er det ikke kun en udgift for kommunerne – LED-lys kan nemlig give energibesparelser på op til 50 procent. Kombineres LED-lyset med eksempelvis intelligent sensorstyring, kan energiforbruget ­reduceres med yderligere 20-30 procent. Men hvordan finder kommuner, boligselskaber og andre indkøbere bedst ud af, hvilke lygtepæle de skal investere i? Det gør de selvfølgelig i et stort test­område, hvor de kan opleve belysningen på veje og stier ligesom i en ‘rigtig’ by.

Med den idé var grundlaget for en af Gate 21’s mest anerkendte succeser, DOLL Living Lab, skabt. Siden der blev tændt for kontakten i 2014, er forsøgs­området i Albertslund blevet Europas største Living Lab for test af innovativ LED-belysning og Smart City-løsninger i 1:1-skala.

På 13 kilometer vej demonstrerer 50 private virksomheder mere end 100 løsninger, så de besøgende får et unikt overblik over et komplekst marked, inden de skal træffe vigtige, langtidsholdbare beslutninger om investeringer i belysning og andre smarte teknologier.
Living Lab’et skaber en platform for grønne løsninger til gavn for alle landets kommuner og fungerer som vækstmotor for de virksomheder, der udstiller deres løsninger.

Siden har Gate 21 arbejdet med Living Lab-tankegangen på flere områder, som du kan læse mere om i teksten til højre.

 

DOLL LIVING LAB

DOLL Living Lab er Europas førende Living Lab for test af lys og Smart City-løsninger i 1:1-skala. DOLL blev skabt med fokus på danske kommuners behov, men hele verden er valfartet til for at få et kig ind i fremtidens by. To ud af tre danske kommuner og repræsentanter fra mere end 40 lande har besøgt DOLL.

DEN REGIONALE DATAHUB

20 kommuner er gået sammen i et innovationsprojekt for at udvikle prototyper på dataløsninger, der kan fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst. Løsningerne tager udgangspunkt i konkrete kommunale udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering.

SILENT CITY

En række omegnskommuner i hovedstadsregionen er gået forrest i kampen mod støjen, som er et stigende miljøproblem. Silent City hjælper med at udvikle og vise resultatet af støjbekæmpende initiativer. Projektet har også sat trafikstøj på den offentlige dagsorden ved at holde folkemøde om trafikstøj og politisk debat på Christiansborg.

LIGTHING METROPOLIS

Med Lighting Metropolis har Greater Copenhagen markeret sig som en førende region for innovative lysløsninger. Arbejdet fortsætter i Lighting Metropolis – Green Economy, der fokuserer på storskala-LED-­investeringer i offentlig belysning med både kvalitet og bæredygtighed for øje.