Energi Øresund besøgte i juni 2013 Lomma Hamn og fik fortællingen om, hvordan man i Lomma har omdannet et klondyke af småindustri i Lomma Havns gamle eternitfabrik til et attraktivt boligområde, der undervejs i processen modtog Svenska Arkitekters planpris i 2004.

 

Havnemiljø, strandpark og boligkvalitet

Da byrådet besluttede at iværksætte den ambitiøse plan for at omdanne det tidligere industriområde til boliger, var udgangspunktet at bevare de kvaliteter som allerede prægede området: Badestrand, erhvervs- og fritidsfiskeri, samt strand- og bådelivet. Disse aktiviteter skulle være med til at gøre det attraktivt for nye beboere at flytte til Lomma Hamn.

 

Boliger, butikker og havnemiljø tæt på hinanden i Lomma Hamn.
Foto: Kenneth LøvholtTæt lavt byggeri i Lomma Hamn. Foto: Kenneth Løvholt
 

Byplanlægning og jordejere

Lomma kommun ejede kun en 5 % af jorden i Lomma Hamn, derfor har byplanlægningen været en proces med forhandlinger og krav til jordejere og bygherrerne for at realisere visionen om en anderledes og attraktiv by. Kommunens krav spændte fra at hæve landniveau tre meter for klimasikre området, til bestemmelser om at kun må bygges i tre etager og at der skal indrettes butikker i stueetagen. Det sidste ønske kom efter kommunens studiebesøg i Ørestaden, som er helt blottet for gadeliv, da der stort set kun findes butikscentre, som kunderne kører direkte til i bil.

At det lykkedes kommunen at komme igennem med diverse krav og ønsker, tilskriver Anders Berngarn fra Lomma byråd, at Lomma Hamn er område, hvor boligprisen er ganske høj og bygherrerne dermed har et vist økonomisk råderum.

 

Miljøkrav og beboeradfærd

Kommunen stillede også en række miljøkrav til byggeriet, der dels skulle sikre et lavt energiforbrug og dels sikre et godt udendørs miljø i Lomma. Desværre har disse krav været sværere for bygherrerne at opfylde. En del af byggeriet bruger mere end de 80 kWh/m2 som kommunen stillede krav om, og ifølge Jacob Thollonen, projektleder ved miljøprogrammet i Lomma, skyldes det til dels, at beboerne adfærd er ganske anderledes end bygherrerne havde forudset. Fx har mange beboere inddraget en stor uisoleret udestue som en del af boligarealet om vinteren, ved simpelthen at holde døren til udestuen åben og skrue yderligere op for varmen i de tilstødende rum.


Rundvisning i bebyggelse med store glasdækkede udestuer.
Foto: Kenneth Løvholt

På samme måde havde kommunen stillet som krav, at der skulle opføres en underjordisk parkeringsplads til hver lejlighed. Formålet var at undgå, at parkeringspladser og parkerede biler skulle fylde for meget i bybilledet. Det viste sig dog senere, at mange beboere havde to til tre biler pr lejlighed. Derfor er en del af de grønne områder mellem husene senere blevet omdannet til parkeringspladser.

 

Miljøopfølgning

ifølge Jacob Thollonen fortalte, hvordan Lomma kommun nu har sat et miljøopfølgningsprogram i gang. Første trin er, at bygherrene udarbejder et miljøhandlingsprogram, som bygherrer og beboer skal registrere forbrug og adfærd. Senere skal bygherrerne sammen med kommunen analysere besvarelserne og komme en plan til opfølgning i forhold til miljøhandlingsprogrammet.


Strandpromenaden i Lomma Hamn. Foto: Kenneth Løvholt


Strand og by i tæt forening. Foto: Kenneth Løvholt