LowTEMP

Projektet er et Interreg-projekt med 19 projektpartnere fra Polen, Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen og Rusland. Ydermere er der 30 interessepartnere, som indgår i projektaktiviteterne, men som ikke er budgetbærende. Gate 21 er dansk koordinator. Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune/Dansk Symbiosecenter indgår aktivt i projektet.

Ved at sænke temperaturen i fjernvarmenettet kan man reducere varmetabet og øge udnyttelse af vedvarende energi. Lavtemperaturfjernvarme (LTDH) giver bl.a. mulighed for at optimere udbygningen af eksisterende fjernvarmesystemer, der leverer varme til nye lavenergibygninger, men også til den eksisterende bygningsmasse. 

Inden for LowTEMP-projektet mødes lokale og regionale offentlige myndigheder, fjernvarmeudbydere, energi- og forskningsinstitutioner samt nationale repræsentanter for energisektoren. Formålet med projektet er at udvikle knowhow og strategiske værktøjer til hvordan man planlægger, finansierer og administrerer systemer til lavtemperaturfjernvarme. Projektpartnerne vil i fællesskab producere en vidensplatform samt realisere en række pilotprojekter, som første skridt mod opbygningen af en ny forsyningsstruktur.

Partnere

Polish Academy of Sciences, Holbæk Kommune, Sustainable Business Hub, Halmstad Kommun og Dansk Symbiosecenter.

Varighed

Oktober 2017 – September 2020

KONTAKT

Programleder
Lone Rasmussen Otte

lone.rasmussen.otte@gate21.dk