LUCIA - Bedre belysning i Østersøregionens byer

LUCIA-projektet skal fremskynde udbredelsen af bæredygtig og intelligent belysning i Østersøregionens byer. Hamburg er projektets lead partner, med Gate 21 som førende partner for strategiarbejdet om at planlægge og indkøbe belysning.

Belysning har en helt central rolle i at skabe trygge og behagelige byrum i de lange mørke vintre i landene omkring Østersøen. Belysningen er også ansvarlig for en betydelig del af byernes forbrug af energi. Der er dog et stort potentiale for at spare på den energi, der bruges til belysning, og med moderne LED-belysning kan man spare mindst 50 procent energi i forhold til konventionel belysning.

Placering af LUCIA-pilotsteder, og projektpartnere.

 

Stort potentiale for energibesparelser

LUCIA-projektet vil hjælpe kommuner med at udnytte besparelsespotentialet ved at give dem en større indsigt i den nyeste viden indenfor energieffektiv bybelysning, herunder indenfor miljø og teknologi, økonomi og social accept. Disse tilgange skal indlejres i byplanlægningen, og derfor vil projektet også give up-to-date information om byplanlægning og indkøb til kommunerne.

Projektet vil vise potentialet for innovative energieffektive belysningsløsninger på 5 pilotsteder (Hamburg, Tallinn, Porvoo, Jurmala og i DOLL Living Lab i Albertslund), hvor der skal installeres energieffektive lysløsninger. En hjørnesten i projektet er at formidle viden og resultater til byplanlæggere, energiledere og forvaltere af gadebelysning, samt beslutningstagere i Østersølandene. For at nå dette vil projektet gennemføre en række regionale og internationale begivenheder.

Gate 21’s rolle

Der deltager 10 partnere fra seks forskellige lande omkring Østersøen, som består af en blanding af kommuner og eksperter.

Gate 21 er førende partner på det arbejde, der handler om planlægning og indkøb af belysning. Alle øvrige partnere skal bidrage med casestudies. Partnerkommunerne skal rapportere om deres nuværende praksis, som vil blive sammenlignet med den nuværende praksis andetsteds, ekspertpartnerne (TTU og Posintra) bidrager til rapporter, og alle partnere skal formidle resultaterne i deres organisationer og gennem deres netværk.

De kommunale partnere er ansvarlige for at give information om den aktuelle situation for belysningssystemer (herunder bedste praksis, systemproblemer og social accept). Disse byer er aktive i klimatiltag og et skifte til energieffektiv belysning er kun et logisk skridt i deres aktiviteter. Kommunerne vil gennemføre deres egne pilotbelysningsprojekter, som vil fungere som fyrtårnsprojekter for Østersøregionen. Som potentielle slutbrugere af projektresultater vil de kommunale partnere samtidigt fungere som en vigtig revisionsgruppe ved udformningen af ​​projektets leverancer.

DOLL – pilotsted for nye belysningsløsninger

DOLL vil, sammen med partnere, realisere pilotsteder, der viser, at de “teoretiske” aspekter, som er udviklet i begyndelsen af projektet, også fungerer i praksis. Disse pilotsteder vil fungere som fyrtårnsprojekter i Østersøregionen og danne en slags model for, hvordan man kan nærme sig skiftet til smart, energibesparende bybelysning og hvordan man går videre end de nuværende anvendte fremgangsmåder. De kan være en hjørnesten i fremtidige klimaforebyggelsesprojekter, der implementerer mulighederne for intelligent byteknologi og de vil være en model, som andre byer i Østersøregionen vil kunne implementere. En grundig dokumentation vil bidrage til at øge mulighederne for at gentage pilotstederne.

På DOLL Living Lab i Albertslund vil 50 lyspunkter blive renoveret og opgraderet med nye bevægelsessensorer, ny styring af trafiksignaler og en ny præsentationsplatform til integration af belysningsløsninger.

Du kan læse mere om hele projektet på den dedikerede hjemmeside.

Fakta om projektet

Partnere:
Danmark – Albertslund Kommune, DOLL Living Lab, Gate 21

Finland – Porvoo Kommune, Posintra Ltd

Tyskland – Hamburg (projektets lead partner)

Estland – Tallinns Teknologiske Universitet,  Tallinn Kommune

Letland – Riga Planeringsregion, Jurmala Kommune

Sverige – Gøteborg stad

Budget: 
€2.788.300,70

Projektperiode: 
1. januar 2019 og slutter 30. juni 2021.

LUCIA er støttet af: