LUCIA - Bedre belysning i Østersøregionens byer

Publikationer og faktaark

På denne side kan du finde de vigtigste resultater og publikationer fra LUCIA-projektets indledende projektfase. Hvis du vil læse flere publikationer, kan du finde detaljeret vidensmateriale og flere værktøjer på projektets hjemmeside.

Kompendie I – State of the art

Sustainable and Smart Urban Lighting er det første af to kompendier, der gennemgår resultaterne fra LUCIA projektet.

I kompendiet kan du læse om den indledende projektfase og de nuværende state-of-the art lysteknologi indenfor belysningsplanlægning, som projektet har arbejdet med, set fra et systemisk perspektiv.

Læs kompendiet her

Faktaark

Informationsark fra forskellige faglige områder af LUCIA-projektet.

Økonomi – strategier til at koble økonomisk udvikling med smart belysning, LCC’er, økonomiske fordele, tips til hvordan smart belysning kan finansieres.

Planlægning og indkøb – tips til privat-offentligt samarbejde, bæredygtige indkøb og retningslinjer, grøn gadebelysning og grønne lyssystemer.

Social accept – information om lyshierarkier, lysforurenings påvirkning på biodiversitet, bevarelsen af mørke i byerne, beskyttelse af offentlig ejendom ved hjælp af lys og den private sektors rolle i offentlig planlægning af belysning.

Teknologi – designovervejelser for lysstyringssystemer, energieffektivitet og lyseffektivitet af LEDifikation, forbedring af lyssystemers pålidelighed, vigtigheden af strømkvalitet, teknologistøtte, behovet for verificeringsmåling af lyssystemer.

Pjece om smart lys og planlægning

Inspirationsmateriale til byplanlæggere om smarte belysningsteknologier i byerne. I pjecen kan du læse om hvordan intelligent belysning kan integreres tidligt i byplanlægning, så det kan øge livskvalitet og byliv.

Læs pjecen her

LUCIA er støttet af:

Aktiviteter

28, november | 2019 Studiebesøg på DOLL LIving Lab med delegation fra alle pilot projekt