Lunds Centralstation ska bli en del av centrum

av | apr 1, 2019

Foto: Peter Liljenberg

Lunds Central är Sveriges fjärde största tågstation, med cirka 42 000 av- och påstigande resenärer per dag. För att möta en fördubbling av tågresenärer till 2030, ska nu stationsområdet byggas ut, med visionen om att kunna utgöra en attraktiv plats för byte till stadsbussar, regionbussar och spårvagnar, samt ta väl hand om alla som cyklar och går till stationen.

 

Partners från Gate 21 projektet ”Framtidens Intelligenta Mobilitet” (FIMO) blev inbjudna av Lunds kommun till ett studiebesök på Lund C, för att diskutera några av de gemensamma utmaningarna och möjligheterna som delas med ombyggnaden av Glostrup station och det pågående byggnadsarbetet med nya Køge Nord, på den danska sidan. 

-I fremtiden vil nye teknologier og transportformer komme til at påvirke vores transportadfærd og den måde vi bruger byens rum, også omkring stationerne. Derfor er det vigtigt, at byerne allerede nu indretter fleksible og fremtidssikre stationsområder. Och här ligger Lunds planer helt rätt i riden, och vi hoppas att det kommer att kunna inspirera fler kommuner till att omvärdera stationens traditionella roll i stadsmiljön, över hela regionen, framöver,” säger Emma Liisberg, projektledare, Gate 21.

Den detaljerade planeringen för vissa delar av Lunds Central har redan påbörjats, bl.a. det underjordiska cykelgaraget med plats för ca 4 000 cyklar och själva den nya stationsbyggnaden. Hela området kring Lunds centralstation kommer att bli föremål för stadsutvecklingen, med nya kontorsbyggnader, terminaler för kollektivtrafik och ett flertal cykelgarage. Under många år framöver kommer byggnadsarbetet att pågå, samtidigt ska det fungera för resenärerna; man ska kunna komma till stationen med både tåg och regionbuss, stadsbuss, spårvagn, cykel och till fots. Lunds kommun vill genomföra följande aktiviteter:

FIMO:s fallstudie av Lund C inkluderar en undersökning av hur det planerade stationsområdet tillmötesgår framtidens mobilitet. Är det tillräckligt robust för att exempelvis kunna hantera självkörande bilar, delade transportmedel som cykelpooler, bilpooler, mobilitet som en tjänst, andra IT-tjänster, utlåningskontor, utlåningslokaler. För denna uppgift anlitas en konsult som genomför undersökningen med tillhörande workshop, där olika intressenter träffas. Här testas olika metoder för att vägleda fotgängare och cykeltrafik i samband med ombyggnaden av Lunds centralstation. Det kan vara traditionella riktningsanvisningar, mobilappar eller variabla riktningsanvisningar i det offentliga gaturummet. I uppgiften ingår utveckling av metoder och framtagning av platsspecifika lösningar, implementering samt utvärdering av resenärernas upplevelser gällande valda lösningar för riktningsanvisningar.

-Vi planerar en fördubbling av stationsområdets cykelparkering, för att klara detta kommer bland annat ett underjordiskt garage med plats för 4.000 cyklar att byggas under Bangatan. Garaget kommer att nås direkt via ramper från det nya cykelstråket. Det blir en upplyst och trygg plats med möjlighet att snabbt ta sig till nya centralstationsbyggnaden, säger Mikael Anderson, projektledare, Lunds kommun

Cykelparkeringslösningen måste vara flexibel vid själva byggfasen av Lund C. Kommunen vill utveckla metoder för att hantera övergivna cyklar, utarbeta och testa metoder för att minska antalet felparkerade cyklar, arbeta med att utveckla applikationer som gör det lättare för cyklister att hitta sina parkerade cyklar. Spridningen av detta kommer att efterfrågas av många kommuner som står inför utbyggnation av deras stationer.

Läs mer om Framtidens Intelligenta Mobilitet här.

Partners i projektet Framtidens Intelligenta Mobilitetslösningar var inbjudna till studiebesöket på Lund C

Clemenstorget idag.

Arkitekt illustration av nya Clemenstorget, med spårvagnsförbindelsens startpunkt.

Paul Van Doninck, affärsstrateg för Jernhusen, presenterar hur stationer kan bli nav för den hållbara mobiliteten.

Exempel på en av dagens cykelparkeringsalternativ på Lund CLund C, sydvästra ingången

Pågatåg som ankommer till Sveriges fjärde största station, Lund C.

 

Stationsprojekt i Framtidens Intelligenta Mobilitetslösningar

Lund C är ett av tre stationsprojekt inom ramen för projektet; de andra är ombyggnaden av Glostrup St och nya Køge Nord.

Läs mer om projektet Framtidens Intelligenta Mobilitet här.

 

Framtidens Inteliigenta Mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO) stöds av den Europeiska Regionalutvecklingsfonden & Interreg ÖKS.