Silent City

Lydskodder i Folehaven – Valby | Art Andersen

Folehaven er en af Københavns mest trafikerede og støjbelastede veje, og det går især ud over de 700-800 af Boligforeningen 3B Folehavens beboere, der bor langs den trafikerede vej.  Hver dag passerer flere end 40.800 køretøjer på Folehaven, og indfaldsvejen er én af de mest støjbelastede byveje i Danmark.

Virksomheden Art Andersen har udviklet en ny vinduesskodde, der dæmper trafikstøj i boliger markant, og en prototype af skodden er blevet testet på Boligforeningen 3B’s lejligheder på Folehaven.

Alt i alt er der monteret 42 lydskodder foran vinduerne til beboelsesrum på 36 lejligheder i boligforeningen. Lydskodderne giver beboerne mulighed for at lufte ud og få frisk luft udefra ind i lejligheden, samtidig med at trafikstøjen bliver dæmpet. Lydskodden er udviklet af Art Andersen med støtte fra Realdania og Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

I Folehaven var brug af lydskodder et oplagt valg, da facaden i forvejen havde eksisterende skodder, og lydskodderne derfor kunne tilpasses bygningens karakteristiske arkitektoniske udtryk. Skodderne er tilpasset, så de så vidt muligt ligner de oprindelige skodder.

Lydmålingerne fra prototyperne har vist sig markant bedre end forventet:

  • Når vinduet er let åbent bringer den nye lydskodde støjniveauet inde i bygningen ned til Lden 43 dB i forhold til et udendørs støjniveau på Lden71,9 dB. Det er mærkbart lavere end de 46 dB, som er den gældende grænseværdi for det indendørs støjniveau i boliger med åbne vinduer.
  • Når vinduet er åbent, reducerer den nye lydskodde støjen fra 58 til 43 dB, hvilket svarer til mere end en halvering af det oplevede støjniveau.
  • Når vinduet er lukket, reducerer den nye lydskodde støjen fra 36 til 30 dB. Det er betydeligt under den gældende grænseværdi for det indendørs støjniveau i boliger på 33 dB.
  • Testen viser også at den nye lydskodde udover at dæmpe støjen markant også giver et bedre indeklima. Desuden videreføres de gamle skodders funktionalitet med elmotordrevet solafskærmning.

Beboerne har med den nye skodde nu mulighed for at åbne vinduet og få frisk luft ind i deres lejlighed, uden samtidigt at blive plaget af trafikstøj. Udover at mindske den stærke støjbelastning vil øget udluftning i lejlighederne bidrage til at sikre beboerne en bedre søvn og indeklima og hindre problemer med skimmelsvamp og dårlig luft. På længere sigt vil virksomheden arbejde med at øge isolering, solafskærmning og ventilationen i lydskodden.