Mere lys og bedre lys kræver dels bedre dagslysforhold, og dels at den kunstige belysning er energieffektiv. Projektet kombinerer den nyeste LED-teknologi og nyeste forskning om lyset betydning for vores for vores sundhed, døgnrytme og livskvalitet.

Ældre har særlige udfordringer, blandt andet fordi muligheden for en tur ud i dagslyset for mange reduceres med alderen, og synsevnen bliver nedsat. Derfor var ældre albertslundborgere og fagpersoner inviteret til borgermøde d. 12. december 2012, hvor de gav input til et nyt delprojekt i Plan C: “Bedre lys til ældre.”

“Vi har inviteret borgerne til møde, fordi vi gerne vil have deres input til fremtidens lysdesign af ældreboliger. Vi er nødt til at se på de særlige udfordringer og behov for både dagslys og kunstigt lys ældre har, når vi designer fremtidens ældreboliger,” forklarer Sif Enevold, projektleder i Plan C.

På mødet var 15 borgere mødt op sammen med 15 fagpersoner fra projektets aktører – blandt andet bygherren, entreprenøren, arkitekten, lysdesigneren og lysproducenten.

Borgere med lyse idéer og ekstra panderynker
Efter fire præsentationer fra fagpersoner om lys og synsevne i alderdommen var der åben debat, hvor borgerne kunne stille spørgsmål og gennem et spørgeskema komme med input til lysdesign for ældre.Borgere udfylder spørgskema om deres belysningsbehov. (Foto: Sif Enevold)


“Borgerne var positivt indstillet over for projektet og foredragene havde gjort indtryk på dem, hvilket understreger projektets relevans,” siger Ida Maj Emborg, konsulent ved Kultur & Kommunikation, der leder projektet og står for borgerinddragelsen. Hun fornemmede også en tiltro blandt deltagerne til dynamisk lys og LED og de muligheder de teknologiske løsninger bringer.

Nogle af de konkrete input, der kom fra borgerne omkring deres behov for belysning var:  • At de har et stort behov for fokuseret belysning til blandt andet læsning og håndarbejde
  • At der er behov for belysning der kan sprede hygge (ikke et skarpt lys)

  • At de ældre havde fokus på både miljøhensyn og lysets kvalitet


Men der var også plads til ekstra panderynker hos borgerne:

“Vi er to forskellige mennesker, med to vidt forskellige behov – den ene går op i lys til en given funktion, den anden går op i miljø og energibesparelser,” forklarede én, mens andre følte, at valget mellem kvalitet og bæredygtighed var en vanskelig balance:

“Vi har glødepærer i hele huset. Vi kan ikke udskifte før, der kommer et ordentligt alternativ, hvilket er absurd, når man gerne vil være miljøbevidst. Den kvalitative oplevelse skal i højsædet.”

Præsentationer med spot på ældres udfordringer med lys
Borgermødet var bygget op om fire faglige præsentationer med fokus på:  • Lys, sundhed og velvære
  • Betydning af dagslys i bygninger
  • Nye muligheder i LED lysteknologi
  • Øjets fysik.

“Præsentationerne lagde vægt på de udfordringer ældre specifikt står overfor – og hvordan de kan løses ved at tænke på de ældres behov, når boligen bygges eller renoveres,” fortæller Sif Enevold.Jens Christoffersen fra VELUX A/S fortæller om dagslysets betydning. (Foto: Sif Enevold)


Dagslyset i boligen blev fremhævet i mange af præsentationerne, ligesom vigtigheden af et mørkt soverum, da begge forhold har stor betydning for ældres døgnrytme, humør og sundhed. Et andet forhold, der blev fremhævet, er, at ældre ser dårligt, når man går fra et meget lyst rum til et meget mørkt – derfor skal boligens rum indrettes uden for store niveauskift.


Næste skridt i pilotprojektet
Efter en opsamling på arrangementets input vil projektgruppen invitere deltagerne til et besøg hos lysproducenten, hvor en endnu dybere dialog kan give flere input til prøveboligens endelige lysdesign, som skal testes af borgere i februar og marts 2013.

Af Lene Ulsted Carlsen

Link til præsentationer i PDF:
Fakta om “Bedre lys til ældre”
Projektet “Bedre lys til ældre” er et pilotprojekt med brugerinddragelse i fokus. Albertslund Kommune bygger 108 nye ældreboliger i 2013-2015 i Albertslund Centrum. I den forbindelse opføres i starten af 2013 en prøvebolig, hvor der installeres to forskellige lysdesigns, som borgere inviteres til at deltage i bedømmelsen af i februar og marts 2013.

Partnere: Albertslund Kommune, Kultur & Kommunikation, MT Højgaard, Rune Lighting, Luminex og Gate 21.

Ekspertbidrag: DTU Fotonik, Glostrup Hospitals Øjenafdeling, Psykiatrisk Center København og Statens Byggeforskningsinstitut.