Energi er ikke længere en simpel råvare, men en kraftfuld ressource, der på mange måder kan sammenlignes med kapital, og som kan handles på lige fod med kapital. Energien kan således investeres, sættes i spil og udnyttes. Den er blevet en strategisk ressource, der bliver handlet på energibørser verden over.


Flere og flere tekniske installationer betyder, at mange virksomheders energiforbrug er steget, og stadig stiger, markant i disse år. Samtidig kan det være svært at se, hvor præcis man skal sætte ind for at hente de store besparelser. At hjælpe dig og din virksomhed til en lavere elregning er en af vores vigtigste opgaver i SEAS-NVE, og gennem samarbejdet med Carbon20 kan vi tilbyde jer en gennemgang af jeres virksomhed, hvor I kan gøre brug af vores kompetente rådgivning og vejledning fra vores veluddannede energikonsulenter.


Kundekonsulent i SEAS NVE Lisbeth Ebbinghaus (Foto: SEAS NVE)


Gennemgangen af jeres virksomhed afsluttes med en rapport, hvor hvert enkelt spareforslag beskrives. Resultaterne bliver vist i en overskuelig oversigt bagest i rapporten med tydelig angivelse af besparelserne i kroner og ører og kWh, samt et overslag over forventede udgifter til ombygning og installationer.


Ved at lade SEAS-NVE hjælpe jer med at spare på energien, betyder det også, at vi kan hjælpe jer med at indhente tilbud, lave udbudsmateriale og implementere de valgte løsninger. Og vi følger altid op med service og vedligeholdelse for at fastholde energibesparelserne og sikre jer lavere omkostninger på eventuelle investeringer i nyt udstyr.


Gennem Carbon20 har vi indtil nu hjulpet 25 andre virksomheder. Skal vi også hjælpe jer til mere miljøvenlige og billigere energiløsninger?

Som miljøansvarlig virksomhed har vi i SEAS-NVE investeret i Global Energi.