Ydeevnen på det 1.500 m2 store solcelleanlæg på Frihedens Idrætscenter bliver kontrolleret af et integreret online målesystem. Foto: Kenneth Løvholt.

 

I efteråret 2011 lavede Hvidovre Kommune sit første udbud af solceller. I udbuddet blev tilbagebetalingstid et af de primære vurderingskriterier. Med vejledning fra projektet PV Boost blev en af løsningerne et online målesystem til at overvåge anlæggets reelle ydelse for at sikre, at solcelleanlægget er en god og fremtidssikret investering i forhold til andre energikilder.

 

"Vi vil have et solcelleanlæg i høj kvalitet og med en hurtig tilbagebetalingstid. Men de leverandører, der bød ind på vores udbud, havde alle forskellige bud på mængden af sollys på anlægget. Det betød, at vi måtte stille mange krav til de langsigtede garantier for
anlæggets produktion,” forklarer koordinator for energiteamet og projektleder Jacob Steen Harbo fra Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune, som deltager i Gate 21-projektet PV Boost.


En af løsningerne på kommunens udfordring blev et online målesystem, som skal sikre, at anlægget giver den mængde energi, som leverandøren har lovet. Projektleder i PV Boost Peder Vejsig Pedersen fra Cenergia har sammen med arkitekt maa. Klaus Boyer Rasmussen fra firmaet Solarvent vejledt Hvidovre Kommune i processen:
”I PV Boost stiller vi nogle krav til de kommuner, der gennem projektet får 20 procent i tilskud til anlægsomkostningerne. Det er utrolig vigtigt at kvalitetssikre processen og finde gode løsninger. Og her er et online integreret målesystem nødvendigt for at sikre sig et optimalt udbytte af solcelleanlægget,” forklarer Peder Vejsig Pedersen.

Overblik satte ekstra fokus på garantier
Seks leverandører bød på det knap 1.500 m2 store solcelleanlæg på Frihedens Idrætscenter, som både har svømmehal, istræningshal, curlinghal, boldhal og skydebaner. Seks leverandører med seks vidt forskellige syn på, hvor stor mængden af sollys på idrætscenteret er. Og dermed seks vidt forskellige syn på, hvor
meget et solcelleanlæg på idrætscenteret kan producere. De varierende solindstrålingstal gjorde en sammenligning mellem leverandørerne kompleks.
”Derfor lavede vi et skema, så vi kunne sammenligne leverandørernes forventninger til soltal, ydelse i kWh pr. år, investering, prisen pr. kWh og tilbagebetalingstiden. På den måde kunne vi både sammenligne leverandørerne og sammenligne anlæggets energipris med de
nuværende energipriser,” forklarer Jacob Steen Harbo.

25-årig garanti på ydeevne hos producent
Med fokus på hurtig tilbagebetalingstid og høj kvalitet var det den mindste leverandør
Drivhuseffekten, der kunne levere det bedste anlæg. Leverandøren stillede den typiske
garanti i solcellebranchen – en 25 års ydelsesgaranti, med garanti for en ydelse på 90 procent af det første års ydelse i år 11 og 80 procent af det første års ydelse i år 26. Og det er netop den garanti, det online målesystemet skal overvåge.

Overvåger om garantien holder
”Det gode ved målesystemet er, at vi kan fastholde garantien fra leverandøren og dermed sikre den beregnede tilbagebetalingstid. Hvis ikke anlægget yder energi som lovet, får vi en del af den fastfrosne anlægssum på 15 procent tilbage,” forklarer Jacob Steen Harbo,
Mængden af solståler varierer med 20 procent fra år til år, men det korrigerer målesystemet for, i forhold til om solen skinner meget
eller lidt det pågældende år. Det betyder, at Hvidovre Kommune allerede efter solcelleanlæggets første leveår kan vurdere, hvorvidt
leverandøren har levet op til anlæggets lovede ydelse.

Første punktum sat på første solcelleanlæg
”Det har været en lang proces, vi har researchet sindssygt meget, men nu har vi styr på projektet, underskrevet kontrakten og er klar til byggestart i juni,” fortæller Jacob Steen Harbo.
Han forventer, at Hvidovre Kommune investerer i flere solcelleanlæg i de kommende år og sætter allerede det næste anlæg i udbud om et par måneder. Når kommunen om nogle år har flere solcelleanlæg, er det planen, at de skal kobles på det samme online målesystem, så alle anlæg kan overvåges centralt og samtidigt.

 

Af Lene Ulsted Carlsen

 

Læs 10 gode råd om udbud af solceller her >>

For mere information om PV Boost kontakt venligst:
Peder Vejsig Pedersen, Cenergia
projektleder PV Boost
pvp@cenergia.dk