“Jeg har endnu ikke oplevet en virksomhed, hvor man ikke kunne spare minimum 10 procent på helt elementære ting som belysning, ventilation, stand by-forbrug og processtyring, ” fortæller Jens Ellevang, der er hos Schneider Electric.


Schneider Electric er specialister i energioptimering- og styring. Virksomheden er en af de seks rådgivervirksomheder, som Carbon 20 har indgået et samarbejde med om at tilbyde tekniske energigennemgange til Carbon 20-virksomheder. 


Sådan foregår en energigennemgang
“Jeg starter med at klæde virksomheden på ved et energi-seminar, hvor vi i fællesskab får sat rammerne for samarbejdet. Dernæst kommer det egentlige energi-tjek, hvor forbruget og mulighederne for at spare bliver kortlagt. Her handler det om at få overblik over investering, besparelser og tilbagebetalingstider,” forklarer Jens Ellevang.Schneider Electric Jens Ellevang tilbyder at energiscreene Carbon 20 virksomhederne (Foto: Schneider Electric) 


Foreløbigt har 20 virksomheder sagt ja-tak til en energigennemgang fra Schneider Electric. En energigennemgang kan fx. indeholde: 
  • En gennemgang af virksomhedens dags- og månedsforbrug af el, vand og varme


  • Kortlægning af forbruget i enkelkte afdelinger og områder som fx serverrum


  • Forslag til rentable investeringer, der reducerer energiforbruget


  • Vejledning om energirigtig indkøb

Schneider Electric fejer for egen dør
Schneider Electric er selv Carbon 20-virksomhed. I 2011 har Schneider Electric kortlagt virksomhedens energiforbrug og siden hen sparet 200.000 kWh i det danske hovedkvarter i Ballerup. Det er Jens Ellevang, som har stået bag optimering af energien. 


Læs mere om Schneider Electric her>>

Se listen over øvrige energirådgivere i Carbon 20.


Hvis I som Carbon 20-virksomhed ønsker energiscreening, skal I kontakte Carbon 20-kontaktperson i jeres kommune her