Markedsdialog er åbnet i tværgående dataprojekt

af | aug 28, 2018

10 kommuner i regionen har sammen formuleret en række udfordringer inden for trafik og transport.  Udfordringer, som data kan være svaret på – og som virksomheder nu indbydes til at løse i samarbejde med en eller flere kommuner.

Prototyper der skal løse trafikale udfordringer. Det er et af resultaterne, som innovationsprojektet Den Regionale Datahub skal skabe. Og nu står projektet på tærsklen for den første markedsdialog.

”Kommunerne i projektet har i juni måned defineret 11 udfordringer inden for mobilitetsområdet. De er blevet kvalificeret og prioriteret og der er nu indledt en markedsdialog på seks konkrete udfordringer,” siger Lise Søderberg, seniorprojektleder for Den Regionale Datahub i Gate 21.

På baggrund af markedsdialogen har projektet afholdt et kick-off møde for virksomheder den 16. august 2018. Her var mere end 30 tech- og televirksomheder repræsenteret og blev informeret om projektet og de kommende markedsdialoger inden for områderne: mobilitet, klimasikring, driftsoptimering og andre udfordringer.

Innovationsprojekt kan gavne dialog og vækst
Markedsdialogerne og de deraf følgende innovationsprojekter kan gavne både kommuner og virksomheder, spår Morten Winge, kommunaldirektør i Glostrup Kommune:

”Hvis vi ved hjælp af innovationsprojekter kan skabe værdi for kommunerne og virksomhederne, vil det gavne væksten i virksomhederne, gode samarbejder og give kommunerne værdifulde erfaringer med de data, vi ejer og kan bruge på nye måder.”

Der lægges i projektet Den Regionale Datahub vægt på, at de innovationsprojekter, der igangsættes, kan skaleres, og at de er tværkommunale. Og der er tiltro til, at projektet kan føre til et mere permanent samarbejde mellem kommunerne omkring data:

”Hvis kommuner og virksomheder sammen skaber gode innovationsprojekter, så mener jeg, at der er stor sandsynlighed for, at vi står med en god samarbejdsstruktur og -platform, når projektet er slut,” sagde Morten Winge på kick-off mødet den 16. august.

Udfordringer bliver til løsninger
For hvert af de fire spor: mobilitet, klimasikring, driftsoptimering og andre udfordringer vil de 20 deltagende kommuner identificere udfordringer, som vil blive prioriteret og kvalificeret. Herefter vil 4-5 udfordringer for hvert spor blive udbudt i markedsdialog via comdia.com og TED løbende hen over efteråret 2018. Efter hver markedsdialog vil projektet udvælge løsninger inden for hvert spor, hvor der skal udvikles prototyper.

Deadline for besvarelse af spørgsmålene vedrørende mobilitetsudfordringerne i forbindelse med markedsdialogen er 21. september 2018. Du kan læse om dem her.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt:
Lise Søderberg, seniorprojektleder
E-mail: lise.soederberg@gate21.dk
Telefon: 2125 1426

Innovationsprojektet

Den Regionale Datahub er et toårigt innovationsprojekt. Ideen til en fælles datahub er født på tværs af regionen i de ti LOOP CITY-kommuner, der ligger på strækningen for den kommende letbane. Ønsket er at fremme datasamarbejdet på tværs af forvaltninger, kommuner og forskellige sektorer. Det skal på sigt skabe værdi i hele Greater Copenhagen for borgere, kommuner og virksomheder.

 

Projektet består af:

  • En planlægningsfase, der løb fra september 2017 til marts 2018. Her blev visionen konkretiseret, gevinsterne ved en fælles, regional datahub blev afdækket og det økosystem, datahubben vil indgå i, kortlagt.
  • En innovationsfase, fra marts 2018 til december 2019, hvor forskellige prototyper afprøves. Prototyperne skal løse kommunale udfordringer inden for mobilitet, klimasikring, driftsoptimering og andre tværgående udfordringer.

 

Når innovationsfasen afsluttes, vil der ligge et forslag til en model for en teknisk platform til en regional datahub samt en forretnings- og samarbejdsmodel. Derefter er det op til kommunerne at træffe beslutning om, hvorvidt en regional datahub skal implementeres.

 

Partnere:  Region H og Loop City. Følgende kommuner har tilsluttet sig:

Albertslund Kommune
Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Hillerød Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Roskilde Kommune
Rødovre Kommune
Vallensbæk Kommune
Vordingborg Kommune
Ballerup Kommune
Dragør Kommune
Gribskov Kommune
Herlev Kommune

Finansiering: 7 millioner kroner fra Region Hovedstaden og LOOP City

Tidsramme: September 2017 – december 2019