Gate 21’s partnere, medlemmer og særligt indbudte var samlet til markedsplads for projektideer, da Gate 21’s halvårlige projektworkshop løb af stabelen 2. juni 2010.                                                                                            Foto: Kenneth Løvholt


Gate 21’s partnere præsenterede syv projektideer, som arbejdsgrupper under Gate 21 har været i gang med siden sidste projektworkshop i november 2009. Fire af projektideerne er nu så langt, at arbejdsgrupperne i løbet af de næste måneder vil aflevere fondsansøgninger for i alt ca. 60 millioner kroner.

Præsentationerne fik en række af Gate 21’s partnere til at melde sig som interesserede på de forskellige projektideer. De syv projektideer er: KlimaØresund, CO2 neutrale offentlige bygninger, Energirigtige og sunde huse, Bæredygtige plejeboliger, Mobility Management, Et boost til dansk marked for solceller, samt Strategisk energiplanlægning.


Præsentationen af projekter skete ad to omgange afbrudt af en gæsteoptræden ved en af Danmarks dygtigste jazz klarinetister, Anders Banke, som på sin egen måde fortolkede markedspladsstemningen.
                    Foto: Kenneth Løvholt


Gate 21’s projektworkshop bød også på en paneldebat med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard, og Region Hovedstadens direktør for Regional Udvikling, Joost Nielsen.