Som et led i Formel M arbejder Ballerup Kommune med nye retningslinjer for bæredygtig tjenestekørsel på Ballerup Rådhus. Derfor holdt kommunen en workshop d. 13. juni 2012, hvor 18 ansatte på rådhuset og to medarbejdere fra hjemmeplejen gav deres input til de fremtidige retningslinjer.


”Workshoppen gav os rigtig meget at arbejde videre med, og medarbejderne kom med rigtig mange input til vores nye retningslinjer for tjenesterejser,” forklarer Christine Thorsen, klima- og projektkonsulent i Ballerup Kommune.


Dialogkort viste vejen
Workshoppen var bygget op om fem temaer:


·           Kørsel i bil
·           Kørsel på cykel
·           Kørsel i taxi
·           Kørsel med bus/tog
·           Rejsefri møder


”Hvert tema har et dialogkort, som stiller to spørgsmål. Èt omkring hvilke tiltag der skal til for at fremme eksempelvis kørsel på cykel og ét om konkrete bud på retningslinjer for mere kørsel på cykel. Ud fra spørgsmålene kom de ansatte med en masse spændende ideer til, hvordan de selv kan påvirke rådhusets tjenestekørsel i en mere bæredygtig retning,” forklarer Christine Thorsen. Dialogkort sætter gang i dialogen med medarbejderne på workshop om bæredygtig tjenestekørsel. (Foto: Gate 21)


Ambitiøse ideer fra medarbejderne
”På workshoppen havde vi også en session, hvor vi arbejdede med at vende det hele på hovedet og komme med idéer til, hvad der kan bremse en mere bæredygtig transport. Bagefter vendte vi de omvendte ideer til positive ideer. Det var en sjov måde at få idéer på,” fortæller Christine Thorsen.


Et lille udpluk af ideerne vidner om ambitiøse input til de fremtidige retningslinjer for tjenestekørsel:
·           Vi cykler altid, hvis vores tjenesteture er under 5 km i alt
·           Vi kører kun i taxi som enden på en bus-/togtur
·           Ture under 3 km må aldrig tages i taxi
·           Møder som holdes mere end 50 km væk, skal holdes som videokonferencer. 


Ballerup Kommune arbejder lige nu på at indarbejde medarbejdernes input i de kommende retningslinjer, som skal være klar i januar 2013.


 


Christine Thorsen fortæller om dialogkort på konferencen Transform 2012 – læs mere på Transform 2012 hjemmeside her.


Af Lene Ulsted Carlsen