Rønne & Lundgren har sammen med Plan C  udviklet “model for udbudsfri OPI”. Advokat Søren Hilbert og advokat Michael Alstrøm giver her fem gode råd til, hvordan man som bygningsejer kan skabe plads til mere innovation i et byggeprojekt:  • Sørg for at adskille udvikling (OPI-projektet) fra indkøb (byggeprojektet).
  • Klarlæg parternes forskellige interesser.
  • Beskriv parternes fælles mål for udviklingssamarbejdet.
  • Afstem samarbejdsvilkårene, så projektet overholder offentligretlige regler. På den måde opstår der ikke inhabilitet i efterfølgende udbud, og man undgår ulovlig statsstøtte.
  • Indgå formel aftale om projektet: først med overordnede vilkår (præ-projektaftale) og siden mere detaljeret (OPI-aftale), hvor samarbejdsvilkårene fastlægges og deres overholdelse under og efter OPI-projektet sikres.