Ifølge Amagerforbrænding er målet med projektet at sortere husholdningsaffald bedre, så mere kan genanvendes og så der kan udvindes flere mineraler under mindst mulig påvirkning af miljøet. De første resultater har været så tilfredsstillende, at projektet nu bliver til et demonstrationsanlæg.


Nye muligheder med affald
I processen adskiller anlægget usorteret husholdningsaffald i en organisk og en uorganisk del, der hver især anvendes miljømæssigt optimalt. Det undersøges om glas, jern og andre metaller kan udvindes og genbruges.


REnescience-anlægget på Amagerforbrænding er et forsøgsanlæg. Men hvis teknologien viser sig at være økonomisk og miljømæssig bæredygtig, forventes det første kommercielle REnescience-anlæg at kunne være i drift i 2020, hvor det kan indgå som en del af det nye affaldsbehandlingscenter Amager Bakke.


REnescience-anlægget på Amagerforbrænding er et forsøgsanlæg. Projektet kan opleves på Amagerforbrænding I/S.