Oxford Research A/S har gennemført en lærende midtvejsevaluering af Plan C-projektets to første år 2010 og 2011. Evalueringen er udarbejdet i første kvartal af 2012 på baggrund af interviews og fokusgruppemøder med partnere og projektdeltagere i Plan C. Formålet med evalueringen har dels været at identificere den oplevede værdiskabelse blandt de involverede parter, og dels at optimere læringen fra de to første år af projektet. Begge elementer er brugt i prioritering og planlægning af det sidste års arbejde i Plan C, og bidrager til at kvalificere Plan Cs produkter og forsøgsprojekter i 2012-13.


Evalueringen konkluderer, at Plan C i sit arbejde på tværs af kommuner, virksomheder og forskning med de forskellige aktørers visioner, udfordringer og arbejdsvilkår har haft succes med at skabe et værdifuldt erfaringsgrundlag for energirenovering og OPI i Danmark.


“Plan C har været en grundskole i OPI og i netværksbaseret samarbejde. Projektet er i sit udgangspunkt ambitiøst og komplekst, og vi har været gennem udfordringer undervejs. Så meget desto mere har det været meget lærerigt og givende at være partner, og vi er kommet langt” udtaler styregruppeformand for Plan C, direktør for Miljø- og teknikområdet i Albertslund Kommune Niels Carsten Bluhme. Han fortsætter:


“Evalueringen har understreget, at projektets kursændringer og omprioriteringer undervejs har været nødvendige og værdiskabende, og vi har fulgt alle Oxford Researchs anbefalinger i evalueringen. Der er ingen tvivl om, at erfaringerne fra Plan C vil blive centrale i det videre arbejde med OPI og strategiske partnerskaber i Gate 21. Både inden for byggeriet og på andre områder.”


Du kan læse hele midtvejsevalueringen her (pdf).