Da Miljøvidenparken blev stiftet som forening i 2007, var det på baggrund af et ønske fra Albertslund Kommune om at bygge videre på kommunens gode erfaringer med miljørigtige udviklingsprojekter i samarbejde med private virksomheder og forskningsinstitutioner.

I 2009 er visionen om at skabe et mødested for kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner en realitet og behovet for en skarpere identitet er oplagt. Miljøvidenparken fortæller ”kun”, at foreningen har en miljøfokus.

Gate 21
Gate 21 er navnet, der visualiserer centret som et knudepunkt, hvor mennesker, knowhow og al mulig miljøaktivitet samles og søger ud igen, når de realiseres i projekter. Gate 21 er et navn, der signalerer bevægelse, det er ankomst, afgang, travlhed og mange mennesker.

Gate siger også noget om retning. En gate er en sluse eller en kanal. Det stemmer godt overens med, at vi i Gate 21 ser vores rolle som katalysatorer, organisatorer, fødselshjælpere! Vi samler penge, mennesker og viden, og vi kanaliserer dem videre ud i målrettede projekter, der skaber fremtidens løsninger på miljø-, energi- og klimaudfordringer.

Hvorfor 21?
Fordi Gate21 er porten til det 21. århundrede. 21 er vores tidsperspektiv. Det er nu i 21. århundrede, at vi skal gøre noget. Vi har allerede ventet for længe. Det er sidste udkald. Gør vi ikke noget nu, vil mange af klodens børn og deres børn ikke se slutningen af dette århundrede.