Mobilitet på Tværs

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs vil forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

Der er brug for grøn mobilitet, der sikrer et geografisk sammenhængende arbejdsmarked, understøtter livet på landet og reducerer CO2-udledningen fra transporten – dét er opgaven for fremtidens transport i Greater Copenhagen.

Derfor er 17 partnere, bestående af otte kommuner, Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heigts, Concito, 4-Leaf Consulting, Roskilde Universitet og DTU Engineering Technology, gået sammen i et interregionalt projekt, der skal forandre transporten i Greater Copenhagen. Projektet Mobilitet på Tværs vil fremme grøn mobilitet for borgerne med nye mobilitetsløsninger, som for eksempel delebiler, samkørsel og nye højhastighedscykler, for at understøtte tilgængeligheden i og på tværs af geografien i Greater Copenhagen. Projektet vil arbejde med at styrke samspillet på tværs af transportformer, kommunale og nationale grænser og på tværs af land og by.

 

Det skal være nemt at vælge grøn transport

I Greater Copenhagen er biltrafikken og CO2-udledningen fra transporten stigende. Uden for de større byer bliver flere og flere afhængige af at køre i bil. Projektet vil bane vejen for at borgerne i hele geografien kan vælge grøn transport i hverdagen.

Mange nye løsninger som eksempelvis delebiler, samkørsel, dele-elcykler, speedpedelecs og bedre kombinationsrejser vokser frem, men det kræver en indsats at få udbredt og understøttet de nye løsninger uden for de større byer, hvor der ikke er et kommercielt marked. Projektet vil i første omgang forsøge at introducere flere af disse løsninger i nye geografier ved at involvere borgerne og sammen skabe nye løsninger. Derved er Mobilitet på Tværs unikt i forhold til tidligere Interreg-projekter. På baggrund af implementeringen vil partnerne i projektet konceptualisere de samlede løsninger, så de kan udbredes og skaleres til andre byer.

Der arbejdes med følgende temaer:

For at sikre skalering af de nye mobilitetsløsninger, der implementeres i projektet, vil der være et særligt fokus på at opbygge viden og dele erfaringer på tværs af aktører på transportområdet i et Mobility Forum – Greater Copenhagen og et Regionalt Mobility Center, som showcaser de nyeste mobilitetsløsninger.

Gennem temaerne og partnerkredsen forventes projektet at resultere i seks skalerbare koncepter indenfor nye grønne mobilitetsløsninger og services:

 • First/last mile koncept
  konceptet består af at skabe flere muligheder for borgere på landet om at benytte offentlig transport, således de ikke er afhængige af at køre i egen bil
 • Samkørselskoncept
  formålet er at fylde transportmidlerne med passagerer, således man udnytter transportmidlets fulde kapacitet og undgår trængsel på vejene
 • Koncept for kombination af elbil/tog
  det skal være nemmere at transportere sig hen til togstationerne, hvilket eksempelvis kan være ved at køre hen til stationen i elbil. Der skal derfor udbredes flere ladestandere på stationerne, således det er lettere for borgerne at benytte elbilen
 • Koncept for kombinationsrejser
  det skal være lettere for borgere at kombinere sin rejse, således det er mere attraktivt at vælge grønne mobilitetsløsninger fremfor at køre i egen bil 
 • Koncept for grøn transportpakke til borgere
 •  Koncept for fremtidens trafikanter
  de unge er fremtidens trafikanter. Det er vigtigt at have fokus på deres transportvaner, således man kan skabe bæredygtige mobilitetsløsninger, som opfylder deres behov. 

 

Projektet er støttet af:

PARTNERE

Danske kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde og Lejre

Svenske kommuner: Sjöbo, Tomelilla og Lund

Andre aktører: Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet og DTU Engineering Technology.

VARIGHED

April 2020 – september 2022

KONTAKT

Seniorprojektleder
Signe Poulsen

signe.poulsen@gate21.dk