Mobilitet på Tværs

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs har arbejdet med at forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

Der er brug for grøn mobilitet, der sikrer et geografisk sammenhængende arbejdsmarked, understøtter livet på landet og reducerer CO2-udledningen fra transporten. Dét er opgaven for fremtidens transport i Greater Copenhagen, hvor biltrafikken og CO2-udledningen fra transporten er stigende. Desuden er den kollektive trafik presset økonomisk, og uden for de større byer bliver stadig flere borgere afhængige af at køre i bil. Derfor har Mobilitet på Tværs arbejdet praktisk med, hvordan vi kan gøre det nemmere for borgerne i hele geografien at vælge grøn transport i hverdagen.

Bag projektet står 17 partnere, bestående af otte kommuner, Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heigts, Concito, 4-leaf consulting, Roskilde Universitet og DTU Diplom. Sammen har de i det interregionale projekt arbejdet med at fremme grøn mobilitet for borgerne med nye mobilitetsløsninger, som for eksempel delebiler, samkørsel og nye højhastighedscykler for at understøtte tilgængeligheden i og på tværs af Greater Copenhagen. Projektet har arbejdet med at styrke samspillet på tværs af transportformer, kommunale og nationale grænser og på tværs af land og by.

Projektet startede i 2020 – og blev afsluttet i september 2022. Du kan læse meget mere om projektets resultater her.

 

Det skal være nemt at vælge grøn transport

Mange nye løsninger som eksempelvis delebiler, samkørsel, dele-elcykler, speedpedelecs og bedre kombinationsrejser vokser frem, men det kræver en indsats at få udbredt og understøttet de nye løsninger uden for de større byer, hvor der ikke er et kommercielt marked.

Projektet har introduceret flere af disse løsninger i nye geografier ved at involvere borgerne og sammen skabe nye løsninger. Derved er Mobilitet på Tværs unikt i forhold til tidligere Interreg-projekter. På baggrund af implementeringen har partnerne i projektet konceptualiset de samlede løsninger, så de kan udbredes og skaleres til andre byer. Find koncepterne fra projektet her.

Der er arbejdet med følgende temaer i projektet (læs mere om temaet og cases ved at klikke på linket):

For at sikre skalering af de nye mobilitetsløsninger har der været et særligt fokus på at opbygge viden og dele erfaringer på tværs af aktører på transportområdet i et samarbejdsforum Mobility Forum (se LinkedIn-gruppe ved at klikke på linket) og et Regionalt Mobility Center, som showcaser de nyeste mobilitetsløsninger.

Projektet er støttet af:

PARTNERE

Danske kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde og Lejre

Svenske kommuner: Sjöbo, Tomelilla og Lund

Andre aktører: Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet og DTU Engineering Technology.

VARIGHED

April 2020 – september 2022

KONTAKT

Seniorprojektleder
Signe Poulsen

signe.poulsen@gate21.dk