Resultater og publikationer

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs har arbejdet med at forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

Mobilitet på Tværs har givet vigtig viden om, hvordan kommuner, regioner og transportaktører kan bidrage til at omstille transportsektoren og nedbringe udledninger fra borgernes hverdags- og fritidstransport. På tværs af de ni lokale cases og analyser af  strukturelle forhold på mobilitetsområdet peger projektet på fire læringspunkter, som bør tages med videre i indsatser for bæredygtig mobilitet lokalt og i projekter på tværs.  De fire indsatser er:

 

1. Få borgerne med i den grønne omstilling af transporten gennem inddragelse, testforløb og rådgivning

Ønsker vi at skabe services og mobilitetsløsninger, der fungerer i praksis, skal borgerne med fra start. Det er essentielt, når vi arbejder med delemobilitet, ny offentlig transport eller cykelfremme. Det er ikke nok at tilbyde nye teknologier, apps og løsninger og forvente, at borgerne vil bruge dem. Løsningerne skal tænkes ind i den geografiske kontekst og udvikles, testes og evalueres med borgerne. På den måde får borgerne de praktiske erfaringer, der skabe reelle vaneændringer.

 

2. De gode historier kan flytte adfærd

Effekterne på CO2-udledningen i enkeltstående indsatser kan synes små, men de skaber gode erfaringer og fortællinger, der kan spredes. Casene i Mobilitet på Tværs illustrerer, hvordan de mange oplevelser og fortællinger, som testforløb, kampagner og Living Labs giver, har et stort potentiale for at inspirere andre borgere til selv at prøve nyt og ændre transportvaner.

 

3. Indsatser om grøn hverdagsmobilitet kræver nye kompetencer hos kommunale mobilitetsplanlæggere

Et masterclassforløb arrangeret af Roskilde Universitet har vist, at fagligheden på mobilitetsområdet har ændret sig. Det er blevet mere komplekst og kræver hensyn til ikke blot fremkommelighed og effektivitet, men også til, hvordan trafik- og byplanlægning understøtter grøn omstilling i krydsfeltet mellem politik, planlægning og borgernes hverdagsliv. Det fordrer nye kundskaber at arbejde med at inddrage borgerne og nudge dem til at omstille transportvaner.

 

4. Potentiale i at kombinere offentlig transport med mikro- og delemobilitet

Et attraktivt alternativ til bilen kræver gode forbindelser til og mellem offentlig transport, så den eksisterende service og infrastruktur udnyttes bedre, og der skabes øget efterspørgsel blandt borgerne. CONCITO har i en analyse af barrierer for integration mellem mikro- og delemobilitet og den offentlige transport i Danmark og Sverige vist, hvordan det er muligt – praktisk og lovgivningsmæssigt – at kombinere de forskellige transportformer i funktionsudbud, så den offentlige transport i langt højere grad kan tilpasses en lokal geografi.

 

Erfaringer samlet i et opslagsværk – sådan kommer du selv i gang!

Ovenstående læringer uddybes i et opslagsværk for projektet. Heri kan du også finde otte koncepter, der baserer sig på arbejdet i de ni cases i Mobilitet på Tværs. Koncepterne er konkrete vejledninger til indsatser, som kommuner, regioner, transportaktører eller virksomheder kan benytte i arbejdet med at styrke medarbejderes og borgernes grønne transport. Koncepterne handler blandt andet om mobilitetspakker til borgere, samkørsel, gratis bus, borgerinddragelse, grøn transport for unge og Mobilitets-Living Labs. I opslagsværket kan du også finde resultaterne fra de ni cases.

Så skal du i gang med et nyt mobilitetsprojekt? Så læs med her og find inspiration:

Opslagsværket kan downloades på dansk her (pdf).

Opslagsværket kan downloades på svensk her (pdf).

Projektet er støttet af:

Rapporter og notater

 

Reflektionsrapport
Planlægningsudfordringer på Mobilitetsområdet (pdf)
af Katrine Hartmann-Petersen, Roskilde Universitet

 

Notat
Har vi knækket koden til samkørsel? (pdf)
af Nanna Vanderskrog, Gate 21

 

Guide og rapport
Guide til ladeinfrastruktur for kommuner og rapport om kombinationsrejser mellem elbil og tog (pdf)
af 4-Leaf Consulting og Region Hovedstaden

 

Notat
Et fleksibelt og bæredygtigt alternativ til egen bil (pdf)
Organisatoriske og økonomiske barrierer for at integrere dele- og mikromobilitet med den kollektive trafik.
af Susanne Krawack, CONCITO

Virtuel udstilling

Som en del af Mobilitet på Tværs vil Innovation Skåne og Future by Lund / Lunds Kommune skabe en fysisk udstilling, som skal inspirere til bæredygtig mobilitet. På grund af Covid-19 har Innovation Skåne og Future by Lund arbejdet på en virtuel udstilling, der ligner den fysiske udstilling. Se den her!

KONTAKT

Seniorprojektleder
Signe Poulsen

signe.poulsen@gate21.dk