Casefilm

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs har arbejdet med at forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

Nedenfor finder du film fra flere af de lokale cases i Mobilitet på Tværs. 

 

Borgere hopper på el-cyklen i Nivå, Fredensborg

 

Landsbyen Kisserup kører grønt i Lejre Kommune

 

Möjligheter för fler hållbara resor i mindre tätorter, Genarp, Lunds Kommun

 

Fokus på grønne transportvaner for unge i Roskilde Kommune

 

Mobilitetspakke til mindre bysamfund og erhverv i Roskilde Kommune

 

Forsøg med fribusser og ny mobilitetsplanlægning i Slagelse

Borgerne i Slagelse Kommune har fået stor gavn af en ny form for mobilitetsplanlægning, som blev afprøvet for første gang i forbindelse med implementeringen af fribusser, som omtales videoen ovenfor.
Efterfølgende har Færdselsstyrelsen dog meddelt Slagelse Kommune, at de påtænker at træffe afgørelse om, at fribusser ikke kan køre videre i regi af kommunen, da der efter deres vurdering er tale om mere end skolebuskørsel, hvorfor kørslen skal varetages af kommunernes trafikselskab.
Grundtanken bag mobilitetsplanlægningen har været, og er, en bedre udnyttelse af de ressourcer som kommunen anvender til skolebuskørsel, og denne planlægning af mobilitet skulle styrkes og udvikles via samskabelse med borgerne og erhvervslivet.
Da kommunen ikke kan fortsætte produktet i eget regi, er Movia og Slagelse Kommune i øjeblikket i dialog om, hvordan ”Fribusser” kan køre videre i regi af Movia. Slagelse Kommunes Udvalg for Teknik, Plan og Miljø vil inden længe blive forelagt en sag, hvoraf der skal tages stilling til fremtiden for ”Fribusserne”, her vil det blive anbefalet, at projektet videreføres i regi af Movias kommunebusprodukt.

 

Living Lab på landsbygden i Sjöbo och Tomelilla kommun

Projektet er støttet af:

KONTAKT

Seniorprojektleder
Signe Poulsen

signe.poulsen@gate21.dk