Indhold i masterclasses

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs vil forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

På baggrund af teoretisk og empirisk viden, med brug af kvalitative metoder og ud fra nationale og internationale eksempler, vil vi blandt andet diskutere nedenstående spørgsmål.

Hovedtemaerne i de tre masterclasses, og det foreløbige indhold er:

 

Første masterclass den 22. og 23. marts 2021:
Hvordan kan vi forstå mobilitetsbehov i hverdagslivet?

Fokus på vidensgenerering:

 • Hvad ér mobilitet egentlig, og hvorfor er det et vanskeligt felt at regulere?
 • Hvilke dilemmaer forsøger mange mennesker at navigere i hverdagslivet?
 • Hvilke teoretiske begreber kan hjælpe os med at forstå den kompleksitet, som mange oplever på dette felt?
 • Hvordan har COVID-19 – indtil videre – præget mobilitet i vores hverdagsliv?
 • Hvordan kan fagpersoner arbejde med adfærdsændringer – hvilke sprækker kan identificeres?

 

Anden masterclass – efterår 2021:
Hvordan kan planlægningen spille en rolle i omstillingen fra konventionel bilbrug til mere multimodal adfærd?

Fokus på vidensdeling:

 • Hvad er planlægningens rolle i omstillingen mod mere bæredygtighed?
 • Hvordan inddrager man som fagperson borgerne mest konstruktivt i projekterne?
 • Hvordan kan forskellige målgrupper adresseres i projekterne (land/by, børn/unge/middel/ældre, ressourcestærke/ressourcesvage etc.)?
 • Hvordan omsættes tidens hurra-ord på den politiske agenda til konkret handling?
 • Hvilke kvalitative evalueringskriterier kan indtænkes i projekterne, så der også kan opgøres resultater på de parametre, som ikke umiddelbart kan måles og vejes?

 

Tredje masterclass – forår 2022:
Hvordan kan viden om mobilitetsbehov og planlægningspraksis indgå i fremtidig borgerinddragelse, projektudvikling og skalering af resultater på mobilitetsområdet?

Fokus på evaluering og formidling af viden:

 • Hvilken viden har været brugbar at nuancere projekternes forløb – og hvilke videnshuller kaster projekterne af sig?
 • Hvordan evaluerer vi projekterne på de mest relevante og læringsmættede parametre?
 • Hvordan kan vores (nye) viden komme borgerne til gode?
 • Hvilke nye indsigter kan projekterne bidrage til den eksisterende viden på mobilitetsfeltet med?
 • Hvordan kan vi generalisere (dele af) de resultater, vi kan få øje på i projekterne?
 • Hvordan kan vores praksisviden nuancere forskningen – i forsøget på at lægge skinner ud til en mere bæredygtig udvikling på mobilitetsområdet?
Projektet er støttet af:

PARTNERE

Danske kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde og Lejre

Svenske kommuner: Sjöbo, Tomelilla og Lund

Andre aktører: Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet og DTU Diplom

VARIGHED

April 2020 – september 2022

KONTAKT

Programleder
Anna Thormann Boesen

anna.thormann@gate21.dk