Masterclass forløb

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs vil forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

Mobilitet på Tværs inviterer fagpersoner til at til at deltage i tre masterclasses i et samlet forløb.

 

Baggrund

Vi må forstå for at kunne forandre. På mobilitetsområdet gælder dette især, hvis vi vil påvirke vaner og lægge skinner ud til ændret og mere bæredygtig adfærd. De fleste mennesker har deres grunde til at transportere sig, som de gør. Hvis vi ikke, fra myndigheds-, virksomheds- og forskningsside, forstår folks mobilitetsbehov og bevæggrunde, rammer adfærdsrettede tiltag ikke skiven. I en travl hverdag med mange hensyn og gøremål, handler vi ikke altid mest rationelt og ’smartest’.

For at kunne forstå, må vi både indsamle, udvikle og udveksle viden. Mobilitetsfeltet udvikler sig hele tiden og erfaringer fra forskellige projekter er nødvendige at indtænke, hvis vi vil forandre og dermed nå nye og mere bæredygtige steder hen. Det er derfor afgørende at mødes og tænke sammen, så der kan dannes nye erfaringer på tværs.

 

Hvad?

Vi mødes 3 x 1½ dag – i foråret 2021, i efteråret 2021 og i foråret 2022. I melder jer til alle tre masterclasses for at sikre kontinuitet og fremdrift i de projekter, I konkret arbejder på. I skal derfor medbringe en case eller et projekt, som I kan udvikle undervejs, og som vi kan diskutere illustrativt for at blive klogere på, hvordan forståelse af mobilitetsadfærd kan lede til konkrete planlægningstiltag og forandring.

Ved at deltage i de tre masterclasses, får I blandt andet:

  • Løbende udvikling af viden på feltet (perspektiverende oplæg og artikler etc.)
  • Mulighed for fokuseret arbejde med selvvalgte cases fra jeres egen praksis
  • Løbende sparring fra en kontinuerlig gruppe kollegaer og interessenter
  • Udvikling af ideer til indsatser, formidling og evalueringer
  • Mulighed for opbygning af mobilitetsnetværk i samarbejdsforummet
  • Mulighed for at påvirke, hvilke konkrete temaer, I særligt har behov for at diskutere på hver workshop

 

Hvordan?

De tre masterclasses skal fungere som mini-laboratorier. Der arbejdes med

  • vidensgenerering (formidling af teoretisk, empirisk viden på feltet – nationalt og internationalt),
  • videndeling (løbende erfaringer og foreløbige resultater om deltagernes projekter) og
  • ideudvikling til evaluering, udbredelse og formidling af projekternes kvalitative resultater.

 

Der vil være workshops, hvori vi diskuterer aktuelle perspektiver på jeres medbragte cases. Jeres cases indgår som eksemplariske nålestik og vil sigte mod at udvikle mere generelle retningslinjer og pejlemærker for arbejdet med (andre) mobilitetsprojekter.

De tre masterclasses vil være vekselvirkning mellem oplæg fra interne og eksterne oplægsholdere, fremlæggelser, tematiserede diskussioner og øvelser.

Deltagerne forventes at afsætte tid til forberedelse inden hver masterclass. Dette kan både være i form af læsning, men også i forhold til præsentation og udvikling af den selvvalgte case.

 

Hovedtemaerne i de tre masterclasses er:

 

Første masterclass med fokus på vidensgenerering den 22. og 23. marts 2021:
Hvordan kan vi forstå mobilitetsbehov i hverdagslivet?

Anden masterclass med fokus på vidensdeling – efterår 2021:
Hvordan kan planlægningen spille en rolle i omstillingen fra konventionel bilbrug til mere multimodal adfærd?

Tredje masterclass med fokus på evaluering og formidling af viden – forår 2022:
Hvordan kan viden om mobilitetsbehov og planlægningspraksis indgå i fremtidig borgerinddragelse, projektudvikling og skalering af resultater på mobilitetsområdet?

 

Læs mere om indholdet af de tre masterclasses her

 

Hvor?

Vi tilstræber meget at mødes fysisk hos Gate 21 i Albertslund. Hvis COVID-19-situationen ikke tillader det, omlægger vi til online møde.

 

Hvem?

Vores masterclass-forløb henvender sig først og fremmest til praktikere i Mobilitet på Tværs – herunder fagpersoner i kommuner, virksomheder og blandt udbydere, men andre med relevante mobilitetsprojekter et også velkomne. Vi taler en blanding af svensk og dansk – og engelsk hvis det skandinaviske ikke slår til. Nogle af de teoretiske tekster vil være skrevet på engelsk.

 

Hvem organiserer?

Et team bestående af forskere fra blandt andet RUC og repræsentanter fra styregruppen vil tilrettelægge forløbet praktisk og indholdsmæssigt. Der vil også blive inviteret oplægsholdere ind fra vores omverden. Deltagerne vil ligeledes havde indflydelse på, hvilke perspektiver, der skal prioriteres på de tre masterclasses.

 

Ansøgning til masterclass-forløb

Ansøgningsperioden er slut, og holdet er fyldt op.

 

 

Projektet er støttet af:

KONTAKT

Programleder
Anna Thormann Boesen

anna.thormann@gate21.dk