Temaer

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs vil forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

I projektet vil der blive arbejdet med mobilitetsløsninger på tværs af Greater Copenhagen sammen med en række kommuner.

Målet med de to første temaer er en helhedsorienteret tilgang til at løse transportbehovet, involvere borgerne og finde løsninger, der kan spille sammen – i landsbyen og i en mere spredt geografi og ved stationer som knudepunkter mellem land og by.

Samkørsel tages op som et selvstændigt emne fordi det særligt kræver et løft – ikke bare i én landsby, men kræver sammenhæng og kritiske masse på tværs i korridorer. Og endelig fokuseres der på at forstå de unges transport og deres ønsker og brug af fremtidens transport. Her arbejdes med konkrete tiltag til unges transport, en viden som beriger alle partnere i projektet. Målet er at stå med stærke koncepter der kan skaleres efterfølgende.

Temaerne som partnerne samarbejder om er:

 

Tema 1: Modeller for bæredygtig mobilitet i landsbyen i Living Labs

Tema 2: Nye mobilitetsløsninger i og udenfor større byer

Tema 3: Samkørsel på tværs af by og land - shared mobility

Tema 4: Fremtidens trafikanter – frontrunnere i nye mobilitetsløsninger.

Projektet er støttet af:

PARTNERE

Danske kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde og Lejre

Svenske kommuner: Sjöbo, Tomelilla og Lund 

Andre aktører: Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet og DTU Diplom

VARIGHED

April 2020 – september 2022

KONTAKT

Seniorprojektleder
Signe Poulsen

signe.poulsen@gate21.dk