Foto: worradmu, freedigitalphotos.net


Marcus Enochs opskrift på succesrige grønne transportplaner i erhvervsområder har én hovedingrediens: Ejerskab i virksomhederne. Først hvis ledelsen melder klart ud, at færre biler på parkeringspladsen er en prioritet og indfører tiltag som cykelskure, bedre adgangsforhold til cykler, delebiler eller måske endda parkeringsafgifter, så rykker medarbejdernes transportvaner for alvor.


Hver fjerde bil er væk fra P-pladsen
Marcus Enoch har netop været i Danmark for at give en special session på Aalborg Trafikdage og debattere transportplaner i Trafikstyrelsen. Han har erfaring fra Holland og England, hvor Mobility Management har været en integreret del af den officielle transportpolitik siden hhv. 1989 og 1997. Her har virksomheder, der er gået helhjertet ind i mobilitetsplanlægning med egen bundlinje og image for øje, reduceret medarbejdernes brug af egen bil med op til 25 %. Eksperten ser store muligheder i Formel M, hvis projektet lykkes med at få virksomhederne ombord og med at skabe synergi mellem virksomhedernes tiltag på området.


Gå efter pengene
Men hvad skal Formel M gøre for at fremme virksomhedernes lyst til at arbejde med grønne transportplaner?


“Sigt mod deres ømme punkter: penge og image”, forklarer den engelske forsker.

“Hvis virksomhederne tror på, at arbejdet med medarbejdernes transportadfærd kan give dem mindre spildtid og færre transportudgifter, bedre forhold til naboer pga. mindre trafik, grønnere image og gladere medarbejdere, der ikke sidder i kø hver morgen, så kan de se gevinsten ved projektet, og så rykker de selv på det.”


Planerne er en hjælp, ikke en trussel
“Hvis mobilitetsplaner fra virksomhedernes side præsenteres som en hjælp i hverdagen, og medarbejderne føler, at virksomheden bakker op om tiltagene, så er det noget, der for alvor flytter folks transportadfærd. Og så får samfundet en række afledte goder som mindre trængsel på vejene, renere luft, bedre sundhed osv.”


Marcus Enoch peger endvidere på, at myndighederne i Holland har haft stor succes med at gennemføre virksomhedsmobilitetsplaner ad frivillighedens vej, ved at gøre præmissen og de alternative løsninger tydelige.


“Samfundets klima – og trængselsudfordringer SKAL løses, og alternativet til Mobility Management er afgifter og betalingsveje.”


For mere viden om europæiske erfaringer på området, henviser Marcus Enoch bl.a. til rapporten “Smarter Choices”, udarbejdet af det Britiske Transportministerium. Find den her.


Af Laust Hallund