Mobility Forum

OM MOBILITY FORUM

Mobility Forum – Greater Copenhagen er et samarbejdsforum, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder og vidensinstitutioner deler viden og erfaringer fra arbejdet med grøn mobilitet for skabe nye samarbejder og skalere gode løsninger i regionen.

Mobility Forum – Greater Copenhagen

Mobility Forum – Greater Copenhagen arbejder for at gøre det nemt for alle i Greater Copenhagen at vælge grønne transportformer og skifte imellem dem. For at sikre at borgernes hverdagstransport er nem og tilgængelig, er det vigtigt, at aktørerne bag arbejder tæt sammen. Derfor samler samarbejdsforummet aktørerne på tværs af projekter, transportformer, by og land og på tværs af Øresund.

Samarbejdsforummet er stedet, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder og vidensinstitutioner deler praktisk viden og erfaringer fra mobilitetsprojekter. Det gør vi for at skabe nye samarbejder og skalere gode mobilitetsløsninger. Sammen skaber vi i Mobility Forum en bæredygtig, sammenhængende mobilitet for borgerne i Greater Copenhagen!

 

Hvad

Et netværk af aktører på mobilitetsområdet med interesse i aktivt at bidrage til overgangen til mere bæredygtig mobilitet i hele Greater Copenhagen-regionen.

 

Hvem

Kommuner, regioner, trafik- og transportaktører, iværksættere, forskningsinstitutioner og ngo’er. Forummet fokuserer på Greater Copenhagen-geografien, men er åbent for alle relevante aktører.

 

Hvordan

Samarbejdsforummet tilbyder et mødested, hvor aktører kan dele viden, resultater og erfaringer, deltage i diskussioner og samarbejdsaktiviteter og bidrage til debat og anbefalinger til beslutningstagere.

 

Hvad gør Mobility Forum unikt?

 

På tværs af projekter

Vi skal blive bedre til at udnytte værdifulde projektresultater og oplevelser. Mobility Forum kan fungere som en naturlig modtager og indsamlingssted.

 

Bindeled til beslutningstagere og politik

For at tage erfaring og viden fra ord til handling er det vigtigt, at Mobility Forum er tæt forbundet med Greater Copenhagen og politiske beslutningstagere.

 

Fokus på innovation

Mobility Forum er også åbent for mindre aktører med nye smarte løsninger, der kan bidrage til et mere sammenhængende og bæredygtigt transportsystem. Vi kan gennem netværksforum tilbyde korte stier til introduktion til markedet.

 

Et større perspektiv

Mobility Forum strækker sig ud over projektgrænser og skaber langsigtede perspektiver og plads til at se på holistisk på mobiliteten. På denne måde bliver forummet en kanal, der samler og foreslår bredere løsninger, end individuelle projekter kan gøre.

Projektet er støttet af:

KONTAKT

Seniorprojektleder
Signe Poulsen

signe.poulsen@gate21.dk

LinkedIn-gruppe

Mobility Forum er et netværk, som også er aktivt på LinkedIn. Her bliver forummets aktiviteter annonceret ligesom alle deltagere af gruppen kan dele egne aktiviteter, inspiration om grøn mobilitet – eller stille et spørgsmål til andre fagpersoner.

Virtuel udstilling

Som en del af Mobilitet på Tværs vil Innovation Skåne og Future by Lund / Lunds Kommune skabe en fysisk udstilling, som skal inspirere til bæredygtig mobilitet. På grund af Covid-19 har Innovation Skåne og Future by Lund arbejdet på en virtuel udstilling, der ligner den fysiske udstilling. Se den her!