Formel M teamet består af: Anna Thormann (tv), Anja Puggaard og Laura K. Vestergaard (Foto: Gate 21).


Formel M har i foråret fået bevilget midler af Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport til at forlænge projektet frem til marts 2014. Forlængelsen har per 1. maj givet mulighed for at udvide antallet af partnere fra 17 til 26. Antallet af konkrete demonstrationsprojekter er samtidig steget fra 17 til 25.

– Vi er rigtig glade for, at vi har fået mulighed for at igangsætte flere demonstrationsprojekter i Formel M og dermed udbrede kendskabet til Mobility Management endnu mere. Med forlængelsen har vi også fået mulighed for at følge adfærdsændringerne over en længere periode i de initiativer, vi allerede har sat i gang, siger Anna Thormann, projektleder for Formel M.  


Mobilitetsplaner skal forebygge trængsel ved hospitaler
I Formel M’s anden fase udvides arbejdsområdet til at omfatte mobilitetsplaner på hospitalerne Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital og Herlev Hospital i Region Hovedstaden.


Hospitalspartnerne oplever i dag stor trængsel, som følge af centralisering og den deraf følgende udbygning af sygehusene. I Formel M vil hospitalerne arbejde på at teste konkrete løsninger, der kan nedbringe de stigende parkerings- og trængselsproblemer omkring de stadig større hospitaler.


– Herlev Hospital har konkrete ønsker om at begrænse biltrafikken til og fra hospitalet, skabe mere ro på området og knække den opadgående kurve for biltrafik til og fra hospitalet. Trængslen forventes at blive større bl.a. som følge af flere ambulante behandlinger. Med Formel M håber vi både at kunne motivere de ansatte til at vælge bilen fra, ved appellere til sund adfærd, at undgå trængselsproblemerne og hjælpe miljøet. Planen er, at vi med demonstrationsprojektet får etableret spiren til en ny transportkultur, fortæller projektleder Jesper Myhr fra Herlev Hospital.


Formel M skal skabe sammenhæng i trafikaktiviteter
Blandt de nye partnere er kommunerne Roskilde, Greve, Herlev og Aarhus. Om baggrunden for at gå ind i Formel M fortæller klimakoordinator Trine Keinicke Sørensen fra Roskilde Kommune:


– Vi har længe arbejdet både med tiltag som elbiler, bedre fremkommelighed for busser, cykelkampagner, og transportpolitikker for enkelte skoler. Men vi mangler at få samlet alle vores transporttiltag under én hat. Med Formel M håber vi på at udvikle en strategi for grøn mobilitet, der sikrer, at vi tænker på tværs af transportformer. Så når vi beder borgerne om at tage bussen, så har vi fx også sikret, at de kan låne en bycykel, når de stiger af bussen.


Formel M har siden 1. marts 2011 fokuseret på at påvirke medarbejderes transportvaner i en række kommuner og virksomheder gennem transportplaner for virksomhedsområder, transportpolitikker for kommunernes transportaktiviteter og i forhold til kommunernes planlægning af parkeringspladser, elbiler, cykelstier og delebiler.