Vinderteamet har skabt en bebyggelsesplan, hvor den omkringliggende natur skal bruges aktivt for at styrke fællesskabet mellem beboerne. Vinderforslaget er et bud på, hvordan man kan skabe en moderne og bæredygtig bydel i Ny Blovstrød med frugthaver, fælleshaver, solcelleanlæg og affaldssorteringsanlæg. (Illustration: DAC | DANSK ARKITEKTUR CENTER)


Allerød Kommune deltager i Formel M – blandt andet med henblik på at mobilitetsvurdere den nye bydel Ny Blovstrød. Konturerne for bydelen begynder nu at tegne sig, da arkiteturen for området er blevet fundet gennem de den internationale arkitektkonkurrence EUROPAN. Konkurrencens dommere valgte et forslag udarbejdet af arkitekterne Eyrun Margret Stefansdottir og Mette Blankenberg. Deres forslag hedder “Når naturen blander sig i hverdagen” og er en parkbebyggelse, der lægger op til en bæredygtig livsstil, uden biltransport.


EUROPAN’s dommerkomité har konkluderet, at  “Integrationen af den foreslåede bebyggelse med et offentligt tilgængeligt landskab aktiveret af kollektive bæredygtige tiltag udgør en stærk vision for udviklingen af Ny Blovstrød […] Dette forslag kan viderebearbejdes til en visionær strategi for udviklingen af Ny Blovstrød og tilføre Allerød Kommune et nyt, bæredygtigt boligområde med sin helt egen karakter og et stærkt, integrerende potentiale for sine kommende beboere”.


I Formel M’s Grønt Mobilitetskontor ser Anja Puggaard frem til arbejdet med at mobilitetsvurdere planerne for Ny Blovstrød.


“Et helt nyudlagt områder giver unikke muligheder for at arbejde med bæredygtig transport, fordi man ikke er så afhængig af eksisterende infrastruktur, som når man har at gøre med “gamle bydele”. I Formel M ser vi frem til, at Ny Blovstrød med sin spændende arkitektur bliver et forgangseksempel for bæredygtig mobilitet.. Nu er visionen for området lagt frem, og så kan arbejdet med at forankre og virkeliggøre denne vision for alvor begynde, siger hun.


Om arkitektkonkurrencen
EUROPAN konkurrencen har eksisteret siden 1988 og adskiller sig fra andre arkitekturkonkurrencer ved at være et bredt samarbejde mellem en række europæiske lande. I alt har 49 byer i Europa har stillet konkurrencegrunde til rådighed for de unge arkitekter, der skal være under 40 år for at deltage.


Europan Denmark er støttet af Kulturministeriet og Arkitektforeningen.


Om Formel M’s arbejde med mobilitetsvurderinger af nyudlagte områder
I Formel M’s spor tre arbejder Ballerup Kommune, Fredericia Kommune og Allerød Kommune sammen med Grønt Mobilitetskontor og virksomheden Tetraplan om at mobilitetsvurdere nyudlagte områder gennem modellen SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans).