Trafikanterne i hovedstadsområdet skal omstille sig fra et forrudeperspektiv til et helikopterperspektiv, og samtidig skal den offentlige transport hænge bedre sammen med cyklisme og bilisme.

Det var to af budskaberne, da Gate 21 havde inviteret 50 deltagere fra hovedstadsregionens kommuner, regionerne, staten, DSB, Movia, Roskilde Universitet, Øresundsundsuniversitetet, og rådgivende konsulentfirmaer til at diskutere mulighederne for at lave et Mobility Management projekt i hovedstadsregionen.


                                                                                         Foto: Kenneth Løvholt

Albertslunds borgmester Steen Christiansen bød deltagerne velkommen i Musikteatret og håbede, at et kommende Mobility Management projekt også vil kunne hjælpe Albertslunds borgere med nogle af de trafikale udfordringer de oplever.

Helikopterperspektiv er vejen frem
Udviklingskonsulent Kristoffer Kejser fra Albertslund Kommune fortalte, hvordan mange rejsende er bilister, som vælger bilen per automatik, når de skal fra A til B. Bilisternes perspektiv på rejsen går gennem forruden og de hæver sjældent blikket til et helikopterperspektiv og ser på hvilke andre muligheder for transport.

Hvis biltrafikken skal reduceres, skal der findes løsninger, som går på tværs af tog, bus, bilisme og cykeltransport. For at finde disse nye løsninger skal der arbejdes på tværs af kommunegrænser, trafikselskaber og regionale og statslige instanser.

Mobility Management
Christer Ljungberg fra det svenske rådgivningsfirma Trivector definerer Mobility Management som bløde tiltag, der skal påvirke rejsen inden den er startet. Det vil sige, at Mobility Management især handler om bløde tiltag som information og oplysning, kombineret med fysiske tiltag som flere offentlige transportmuligheder, parkering, og bedre muligheder for at skifte mellem transportformer.


                                                                                        Foto: Kenneth Løvholt

Kortere afstande frem for transport
Christer Ljungberg fortalte, at en måde at begrænse trafikken på, er at få planlæggere i kommuner og stat begynder at se løsninger på trafikudfordringerne som muligheden for let adgang i stedet for bevægelighed. Gevinsten ved transport er ikke rejsen i sig selv, men at den enkelte får adgang til målet for sin transport. Det betyder, at uanset om der er langt eller kort til jobbet eller indkøbscenteret, så ligger belønningen i at nå frem, ikke i rejsen derhen.

Det vil sige, at der er flere måder at begrænse trafikken på. Det kan for eksempel være at fremme hjemmearbejdet og at sørge for gode indkøbsmuligheder tæt på boligområder. Christer Ljungberg fortalte, at man i Sverige i mange år bygget store indkøbscentre uden for byerne, hvor kunderne er nødt til at køre ud i bil. Resultatet er at transport og CO2 udledning er tre til fire gange højere for folk, som handler i indkøbscentrene sammenlignet med folk, der handler i bycentrum.

Cyklister er sunde
En anden mulighed for at begrænse trafikken på vejene er at få flere til at cykle. Her fortæller Maria Wass-Danielsen fra Københavns Kommune, at cyklisterne udover at give færre biler på vejene og mindre CO2 udslip, også giver færre sundhedsudgifter for kommunen. Derfor er Københavns Kommune begyndt at tage gevinsten ved cyklisternes sundhed med ind i regnskabet, når omkostningerne ved at lave cykelstier. Københavns Kommune har i et notat beregnet, at 1 km cykelsti langs en større vej vil give besparelser på kr. 600.000 pr år i form af færre sundhedsudgifter og færre sygedage.


                                                                                        Foto: Kenneth Løvholt

Samlet løsning for hele hovedstadsregionen
Gate 21 vil sammen med hovedstadsregionens kommuner, staten og trafikoperatørerne arbejde videre med ideen om at lave et Mobility Management projekt for hele hovedstadsregionen. Projektet vil udvikle og afprøve en række forskellige værktøjer, som kan indgå i en samlet Mobility Management plan. Projektet vil i givet fald være første gang, at alle parterne er involveret i et fælles projekt om at gøre noget ved trafikudfordringerne i hovedstadsregionen.

Læs mere om Mobility Management i Gate 21