Rammerne var en workshop med udgangspunkt i en behovsafdækning hos tekniske serviceledere på flere skoler
Når kommunale institutioner vil spare på energien, skal der avancerede IT-systemer på banen. De såkaldte CTS-systemer administrer, hvornår der skal tændes og slukkes for lys og ventilation i bygningerne. CTS-systemerne kan således tage æren for store energibesparelser på danske skoler og i andre kommunale bygninger.

Plan C har foretaget en undersøgelse om energistyring blandt de tekniske serviceledere på skolerne i tre af Gate 21’s partnerkommuner. Undersøgelsen har afdækket et behov for mere brugervenlige CTS-systemer med mere fleksible brugerflader og bedre online-support. Dette behov blev behandlet og drøftet på Plan C’s idégeneringsworkshop om optimeret styring og drift af energianlæg. Workshoppen, som blev afviklet d. 2. marts er den første af flere.


Åbenhed om data


På workshoppen drøftede deltagerne en række idéer til, hvordan behovene om fleksible CTS-systemer kan opfyldes. Derudover blev det drøftet, hvordan man kan opnå mere målrettet energistyring ved at indsamle data om energiforbruget. Blandt deltagerne på workshoppen var der generel enighed om, at der må være mere åbenhed om data. Derudover er der behov for en standardisering af overførselsprotokoller.


Fokuspunkter


Resultatet af workshoppen blev en liste over fokuspunkter, som deltagerne fremadrettet vil arbejde med:  • En drejebog til udbud, som beskriver krav og forudsætninger for, hvad et givent anlæg bør kunne.
  • Et animeret webbaseret idékatalog til CTS-systemer og energistyring
  • En arbejdsprotokol til opbygning af manualer
  • En prototype på en quickmanual
  • Et pilotprojekt
  • Skitsering af et data-warehouse
  • Mere åbne protokoller

De udviklede koncepter skal afprøves i forskellige bygninger, og her fortrinsvis på dem, der fungerer som demonstrationsprojekter under Plan C’s projektforløb.

De første opfølgende møder er planlagt i slutningen af marts.