Standarder, certificering, ISO, CEN og EU direktiver
Målbare værdier for SMART CITY og fremtidens bæredygtige samfund.
 
Et dialogmøde med 

Kim Christiansen,

seniorkonsulent,
Dansk Standard

 

Stig Hirsbak,

specialkonsulent,
Aalborg Universitet, 

fmd for S-491, ’Bæredygtige Samfund’

 

Tid: Onsdag d. 14. januar kl.  14-16

Sted: DOLL Visitor Center, Naverland 2  6. sal
Tilmelding: til Julie Stryger: julie.stryger@gate21.dk senest 12.01.15 
 
DAGSORDEN
 • Velkommen v Flemming Madsen, DOLL
 
 • Opbygningen af det internationale system for standarder, sammenhæng mellem ISO  (International Organization for Standardization)og CEN (den Europæiske standardiseringsorganisation) sammenhængen mellem CEN og EU’s indre marked og regulering.
  Hierakiet – hvilke niveauer styrer?
  En indføring i maskinrummet i standardiseringssystemet, dets historie og sammenhæng.
  Q&A
 
 • ISO 37120 Smart City og S-491 Bæredygtige samfund (gruppe under Dansk Standard)
  Når samfundet udvikler sig i en ny retning, opstår behovet for og ønsket om standarder, man kan måle sig op imod, købe ind efter og planlægge ud fra mål om. ISO har udviklet standard 37120,  ’Sustainable & Smart Cities’., Byer vil ønske standarder at definere mål ud fra.
  Q&A
 
Politikerne sætter kursen – men hvad skal vi styre efter? For de, som arbejder med byernes udvikling, er det af stor betydning at kende de standarder, der definerer grænserne.
 
Af hensyn til plads og forplejning, bedes tilmelding foretaget til Julie Stryger julie.stryger@gate21.dk senest 12.01.15
 
Spørgsmål om arrangementet: Flemming Madsen, DOLL 2612 2630