Foto: Kim Vadskær

 

Konferencen Smart Denmark, som er arrangeret af Gate 21 og Copenhagen Cleantech Cluster, stiller skarpt på Danmarks potentielle styrker på det globale marked for Smart City-løsninger. En af talerne ved konferencen er minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard. Han fremhæver, at det offentlige og de private virksomheders behov skal tænkes sammen, hvis vi skal skabe innovative løsninger.

 

”Danmarks største byer vokser fortsat, og på globalt niveau er urbanisering en stor udfordring med en stigende efterspørgsel efter innovative løsninger, for at voksende storbyer kan fungere optimalt. Vi har i Danmark stærke kompetencer inden for innovation og design, som vi kan bruge til at forbedre og innovere vores byliv baseret på informations- og kommunikationsteknologi til gavn for borgerne i Danmark. De samme løsninger kan blive til eksportsucceser for vores virksomheder. Kommunerne kan være med til at sætte gang i udviklingen ved at pege på områder, hvor de oplever behov for bedre løsninger,” siger Morten Østergaard.

 

Og netop kommunernes centrale rolle som erhvervslivets partnere i udviklingen af nye Smart City-løsninger er en rød tråd gennem konferencen.

 

”Kommunerne har en interesse i at skabe smarte og energibesparende løsninger, så de kan yde en god service til borgerne. Kommunerne kan stille ”byrummet” til rådighed som laboratorium for at afprøve løsningerne. Det danner grundlag for fremtidens smarte samfund – ikke kun i Danmark, men globalt,” udtaler Poul Erik Lauridsen, som er direktør i Gate 21.

 

Og det globale markedspotentiale understreges af ABI Research, som har estimeret, at der globalt vil blive investeret i intelligente løsninger til den smarte by for op mod $116 milliarder i perioden 2010 til 2016. Ifølge konferencens arrangører er det dette marked, danske virksomheder skal sikre sig en førerposition på.

 

Fakta om Smart City

  • ”Smart City” omfatter intelligente løsninger, der med udgangspunkt i en ny IT infrastruktur og Big Data optimerer borgeres, myndigheders og virksomheders brug af byen. Løsningerne kan eksempelvis være skraldespande, der fortæller, hvornår de skal tømmes, gadelamper der tænder, når der er mennesker i nærheden osv.
  • Smart Society – også kaldet Smart City – er et af to indsatsområder i regeringens satsning på innovative digitale løsninger i INNO+ kataloget.
  • Danske kommuner bruger årligt cirka 20 milliarder kroner på anlæg og drift inden for de tekniske områder. KL har i indspillet til INNO+ kataloget peget på, at det er vigtigt udvikle digitale løsninger i den offentlige service, så kommunerne kan opnå bedre og mere koordineret styring baseret på data og viden.
  • Rambøll har estimeret, at implementeringen af Smart City-løsninger kan spare København i omegnen af 3,4 milliarder kroner årligt.