Move – Mobility Opportunities Valuable for Everybody

Mange nye løsninger som eksempelvis delebiler, delecykler og bedre kombinationsrejser vokser frem. Men uden for de større byer er der ikke samme grundlag for nye grønne mobilitetsløsninger. Lange afstande og for få brugere gør, at både den kollektive trafik og de nye mobilitetstilbud er for dyre, og flere bliver afhængige af at have egen bil. Biltrafikken og CO2-udledningen fra transporten er stigende. Det kræver en indsats at få udbredt og understøttet de nye løsninger uden for de større byer, hvor der ikke er et kommercielt marked.

For at løse disse problemer ville MOVE arbejde med en ny tilgang til at udvikle innovative og bæredygtige mobilitetsinitiativer gennem samskabelse, samle lokale myndigheder, videncentre, lokale økonomiske aktører og borgere. I MOVE blev der udviklet lokale, konkrete løsninger i fire pilotprojekter:

Middleburg, Holland
I pilotprojektet udvikledes mobilitetsløsninger for små byer og deres landlige opland. Eksempelvis parkeringspladser i udkanten af byen med mulighed for at skifte til andre services som eksempelvis bus-shuttles, el-delebiler eller delecykler. Her var opgaven at integrere de forskellige tilbud og give bedre mulighed for at komme ind i byen uden bil. Desuden arbejdedes med grøn transport for turister i området.

Northheim, Tyskland
I pilotprojektet blev der udviklet et mikrosystem for delecykler og el-delebiler i en mindre by ude på landet. Der blev undersøgt hvilket behov og hvilken brug, der vil være i en mindre og mere isoleret by.

Inverness, Skotland
I pilotprojektet blev der udviklet bedre tilgængelighed til hospitalerne i det nordlige Skotland. Der blev udviklet eksempelvis en rejseplanlægger for borgere med særlige behov på de forholdsvis lange distancer, hvis man har rollator, kørestol eller brug for adgang til toiletter på rejsen. Desuden blev der opstillet delebiler i udvalgte mindre byer for at folk kan komme til lægen.

Mechelen, Bruxelles
I pilotprojektet blev der udviklet et koncept for flexbusser, der er mere dynamiske med en hotline, og hvor der kan bookes om søndagen. Det var den lokale forretningsmodel, der blev testet, og der blev afprøvet kombinationer mellem forskellige brugergrupper. En barriere var manglende viden om tilbuddet.

 

Gate 21 er partner i projektet MOVE på vegne af landkommuner i Gate 21’s partnerkreds. Gate 21’s rolle i projektet var at hjemtage viden fra projektet til Region Sjælland og Region Hovedstaden. I projektet ville de udenlandske partnere igangsætte lokale innovations- og samarbejdsprojekter mellem offentlige og private ressourcer i landdistriktsområder. Det er inspiration og erfaring fra disse mobilitetsprojekter, som Gate 21 ville indsamle.

I efteråret 2021 afholdt Gate 21 et kombineret seminar med videndeling mellem MOVE-projektet og projekterne Fremtidens Intelligente Mobilitet og det Mobilitet På Tværs.

 

White Paper med resultater og erfaringer fra MOVE

Læs erfaringerne fra MOVE i dette White Paper, som blandt andet arbejder med co-creation processer og kommer ind på eksemplerne:

  • Flexbus – en on-demand bus service i landområder – et eksempel fra Belgien
  • Bed and bike – tilbyd hotelgæster en parkeringsplads ved hotellet og en cykel til sightseeing – et eksempel fra Holland
  • Station for E-delebiler – delebiler udlånes fra en delebilsstation centralt i området til alle fra lokalområdet, studerende og medarbejdere i lokale virksomheder – et eksempel fra Tyskland
  • E-cargo bikes – levering dør-til-dør for små virksomheder – et eksempel fra Skotland

KONTAKT

Projektleder
Anna Thorman Boesen

anna.thormann@gate21.dk

Varighed

August 2018 – februar 2022

Partnere

HZ University of Applied Sciences, The Netherlands, Universiteit Gent, Belgium, Gemeente Middelburg, The Netherlands, Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het GEwest Mechelen en Omgeving (IGEMO), Belgium, Georg August Universität Göttingen, Germany, Gate 21, The Highlands and Islands Transport Partnership, United Kingdom, NHS Highland, United Kingdom, Advier, The Netherlands, Landkreis Northeim, Germany.

One-pager: Om MOVE-projektet

Download folderen om grønne mobilitetsinitiativer.

Whitepaper: Om MOVE-projektets cases og resultater

Download whitepaperet her.

Støttet af

Følg projektet

Find projektets hjemmeside her.

Find projektets LinkedIn her.