Trafikselskabet Movia er Danmarks største trafikselskab med 213 mio passagerer om året, 570 buslinier og otte lokalbanestrækninger. Movia arbejder for at have en stærk miljøprofil og prioriterer miljøet både i den daglige drift og i de langsigtede beslutninger.

Movia er gået meget aktivt ind i arbejdet med at skabe et Mobility Management projekt i hovedstadsregionen sammen med Gate 21´s andre partnere.