Multi service contracting

I projektet har Gate 21 udarbejdet et nyt koncept – Multi Service Contracting (MSC) – der sammentænker flere ydelser og fokuserer på at sikre effekten i drift, når en bygherre gennemfører renoverings- og vedligeholdsprojekter.

Modellen for MSC introducerer et koncept for, hvordan de ejendomsansvarlige i den tidlige planlægningsfase får sat klare mål for indsatsen og prioriteret mellem flere indsatsområder. Med fokus på målene indtænkes fra start metoder til opfølgning af effekten, både under og efter gennemførelse af projekterne.

Udgangspunktet for den samlede model læner sig op ad tankerne i ESCO-projekter og strategiske partnerskaber, hvor samarbejdet mellem bygherre og leverandør gør det muligt at drøfte og målrette løsninger og tiltag til de overordnede målsætninger i det konkrete projekt.

Model og koncept kan dog sagtens anvendes af bygherrer, som ikke ønsker at indgå i en større samarbejdsmodel med tidlig inddragelse af leverandøren, men blot ønsker at få fokus på fordelene ved en holistisk tilgang til sine renoverings- og vedligeholdsprojekter.

OUTCOME

I projektet udvikles MSC-modellen med tilhørende træningsmateriale og værktøjer, der kan støtte bygherre med at sammentænke flere ydelser og sikre opfølgning på effekten. Dette vil løbende blive oploadet til denne side.

Indeklima skal tænkes med fra starten ved renovering

Entreprenøren Kemp og Lauritzen arbejder på at udvikle en mere fleksibel model for store renoveringsprojekter. Modellen skal, ud over energibesparelser, også tage højde for parametre som brugertilfredshed og indeklima.